KARTKA Z KALENDARZA – 5 LISTOPADA

5 listopada 1370 roku zmarł ostatni król Polski z dynastii Piastów – Kazimierz III Wielki.

Kazimierz Wielki rządy w Polsce objął po śmierci ojca Władysława Łokietka w 1333 roku. Swoje panowanie rozpoczął od zażegnania konfliktu z Czechami i Zakonem Krzyżackim. W 1333 roku zawarł układ pokojowy z Brandenburgią, a w 1335 roku w Wyszehradzie udało mu się skłonić Jana Luksemburskiego do rezygnacji z pretensji do polskiego tronu. Za sumę 20 tysięcy kop groszy praskich król czeski zrzekł się pretensji do korony polskiej.

Mapa z czasów króla Władysława Jagiełły, autor: Putzger Friedrich Wilhelm (1849-1913), Autor: F. W. Putzgera – Atlas historyczny do dziejów starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych dla użytku wyższych i średnich zakładów naukowych Austro-Węgier, Współautor: Schwabe Ernst (1858-1927). Wydawca: Lewicki J. (kartografia). Opracowanie: Bojarski Wł, Opracowanie: Baldamus Alfred (1856-1908) – Wydawca, Academica ID: 125931379, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna

Kolejnymi sukcesami na arenie międzynarodowej było zawarcie pokoju z Krzyżakami w Kaliszu w 1343 roku, na mocy którego Polska odzyskała Kujawy i Ziemię Dobrzyńską, a pokój ten przetrwał aż do 1409 roku.

Kazimierz Wielki powiększył również granice Królestwa Polskiego na wschodzie o tzw. Ruś Halicko – Włodzimierską. W granicach naszego kraju znalazły się takie miasta jak: Lwów, Halicz, Włodzimierz czy Trembowla.

Warto również podkreślić, że Kazimierz III Wielki był wielkim reformatorem w kraju. Przeprowadził reformę monetarną, podatkową, zmodernizował wojsko, rozwijał handel i górnictwo, a także wzmocnił obronę granicy polskiej zwłaszcza z Królestwem Czech. To właśnie większość zamków na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej są dziełem Kazimierza Wielkiego. Król Polski wpierał także osadnictwo żydowskie i ormiańskie oraz działalność kupców, jak również rozwijał naukę, fundując w 1364 roku Akademię Krakowską.

Zdjęcia:

Kazimierz III Wielki, źródło: Królowie i książęta: rysunki Jana Matejki, Matejko Jan (1838-1893), Biblioteka Narodowa, Sygnatura: A.2917/Repr.XIX/IV-27, domena publiczna;

Kazimierz Wielki Casimirus Magnus, grafika i rysunek z około 1857 roku, Galeria królów polskich istniejąca za czasów Stanisława Augusta w zamku Warszawskim, Sygnatura: G.64290, Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Kazimierz Wielki król Polski, grafika i rysunek z około 1857-1860: autorzy: Walkiewicz Władysław (1833-1900), Lesser Alexander (1814-1884), Sygnatura: G.27531, Biblioteka Narodowa, domena publiczna.

Scroll to Top