KARTKA Z KALENDARZA – 25 GRUDNIA

25 grudnia 1076 roku Bolesław Śmiały został w Gnieźnie koronowany na króla Polski. Był trzecim władcą po Bolesławie Chrobrym i Mieszku II Lambercie koronowanym władcą naszego kraju.

Koronacja na króla Polski była możliwa dzięki poparciu papieża Grzegorza VII, którego Bolesław Śmiały wspierał w konflikcie z cesarzem Henrykiem IV. Koronacja była potwierdzeniem siły Bolesława w Królestwie Polski, jak również przejawem suwerenności ówczesnego państwa polskiego.

Za czasów Bolesława Śmiałego Polska prowadziła bardzo aktywną politykę zagraniczną, prowadząc konflikty z Węgrami, Czechami i Rusinami. Udało mu się nie tylko przyłączyć do Polski Grody Czerwieńskie, ale również podobnie jak Bolesław Chrobry zająć Kijów i osadzić tam swojego protegowanego księcia Izjasława. Śmiały wspierał księcia węgierskiego Belę i jego syna w walce o zdobycie korony królewskiej, wysyłając na Węgry zbrojną ekspedycję, jak również czeskięgo księcia Wratysława.

Pologne 1058-1080 por servir d’intelligence aux expeditions militaires de Boleslas le Hardi – Polska 1058-1080 jako wywiad dla wypraw Bolesława Twardego, mapy i atlasy po 1835 roku, Sygnatura: ZZK 1 030, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna

W Polsce pod koniec lat siedemdziesiątych XI wieku popadł w konflikt z biskupem krakowskim Stanisławem, który został zamordowany w 1079 roku. Do dziś jednak nie mamy pewności czy biskup został zamordowany osobiście przez Bolesława Śmiałego czy też zginął z rozkazu króla. Śmierć biskupa była prawdopodobną przyczyną spisku możnowładztwa, czego skutkiem była ucieczka króla w 1079 roku na Węgry. Tam Bolesław Śmiały zmarł w 1081 roku.

Władzę po Bolesławie Śmiałym przejął młodszy brat, Władysław Herman, który mógł być zamieszany w spisek przeciwko królowi.

Zdjęcia:

Król Polski Bolesław Śmiały, źródło: Królowie i książęta: rysunki Jana Matejki, Matejko Jan (1838-1893), Biblioteka Narodowa, Sygnatura: A.2917/Repr.XIX/IV-27, domena publiczna;

Bolesław Śmiały zabija Św. Stanisława, pocztówka z 1909 roku, autor wzoru: Augustynowicz Aleksander (1865-1944), Sygnatura: DŻS XII 8b/p.30/21, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Król Bolesław Śmiały – John Friedrich (1769-1843), Rytownik, Grafika i Rysunek z 1791 roku, Smuglewicz Franciszek (1745-1807) – Autor wzoru, Sygnatura: G.7709/III, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna.

Scroll to Top