KARTKA Z KALENDARZA – 24 WRZEŚNIA

24 września 1621 roku podczas oblężenia przez Turków twierdzy w Chocimiu zmarł hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz.

Chodkiewicz należał do grona najwybitniejszych dowódców polskich przełomu XVI i XVII wieku. Swoje umiejętności wojskowe zawdzięczał ojcu, który zapewnił mu wykształcenie oraz opiekę wybitnych wodzów końca XVI wieku, między innymi Stanisława Żółkiewskiego czy Jana Zamoyskiego. Największe sukcesy Jan Karol Chodkiewicz odniósł w bitwach z wojskami szwedzkimi. Wyróżnił się w bitwie pod Kokenhausem 23 czerwca 1601 roku, Białym Kamieniem 23 września 1604 roku, gdzie rozbił przeważające siły wroga, za co otrzymał buławę wielką litewską. W bitwie pod Kircholmem 27 września 1605 roku 4 tysięczna husaria dowodzona przez Chodkiewicza starła 11 tysięcy wojsk szwedzkich dowodzonych przez króla szwedzkiego Karola IX Gustawa. Zwycięstwo to przyniosło sławę Chodkiewiczowi nie tylko w kraju, ale również w Europie, jednak Polacy nie potrafili go wykorzystać politycznie wobec nieustannych buntów żołnierzy, domagających się zaległego żołdu.

Hetman Jan Karol Chodkiewicz na obrazie Leona Kaplińskiego z 1868 roku, źródło/fotograf: Muzeum Okręgowe w Toruniu, za Wikimedia Commons, domena publiczna

W czasie konfliktu w Rzeczypospolitej hetman wielki litewski opowiedział się po stronie Zygmunta III Wazy i walczył po stronie wojsk królewskich w bitwie pod Guzowem w 1607 roku. Chodkiewicz wziął również udział w wojnie polsko – moskiewskiej, jednak nie zdołał opanować Moskwy w 1618 roku. Trzy lata później, w 1621 roku Chodkiewicz wziął udział w ostatniej wyprawie wojennej. Bronił polskiej twierdzy w Chocimiu, gdzie mimo przeważających sił wroga, zdołał nie tylko odeprzeć szturmy Osmanów, ale zadał im spore straty. Podczas oblężenia Chodkiewicz zachorował wskutek czego zmarł 23 września 1621 roku. Pomimo śmierci Chodkiewicza, polskie wojska nie załamały się i dalej prowadziły twardą obronę, nie ustępując pola Turkom, którzy obawiając się odsieczy, a także wyczerpani nieustającymi szturmami, zdecydowali się podjąć rokowania pokojowe.

Zdjęcia:

Charles Chodkiewicz (1560 – 1621), Karol Chodkiewicz, grafika i rysunek sprzed 1836 roku, autor: Sorrieu Frédéric (1807-po 1865), współautorzy: Sułkowska, Ewa (1786-1824). Aut. wzoru: Villain François le (fl. 1824-?) – wydawca, Sygnatura: G.29461, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Karol Chodkiewicz pod Kircholmem, Grafika i Rysunek [1801-1900], Współautor: Stachowicz Michał (1768-1825), Sygnatura: G.33931, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Karól Chodkiewicz oddaie przy śmierci buławę Lubomirskiemu M. P. K., Grafika i Rysunek: [przed 1900], Sygnatura: G.13051/I, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna.

Chocim na pocztówce, autor: G. Hotin, tureckaâ krěpost’ z 1918 roku, Sygnatura: Poczt.20041, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna.

Scroll to Top