KARTKA Z KALENDARZA – 23 PAŹDZIERNIKA

23 października 1942 roku rozpoczęła się druga bitwa pod El Alamein. Sprzymierzeni pod dowództwem Bernarda Montgomery’ego pokonali Deutsches Afrikakorps feldmarszałka Erwina Rommla.

II bitwa pod El Alamein była punktem zwrotnym w kampanii w Afryce Północnej. Dla Erwina Rommla oznaczało to kres jego marzeń o podboju Afryki Północnej i zdobyciu Egiptu, a jednocześnie zapoczątkowało odwrót jego armii i ostateczną klęskę.

Bitwa zakończyła się 4 listopada 1942 roku, a Rommel z niedobitkami swoich sił musiał wycofać się do Tunezji. Klęskę Niemiec i Włochów w Afryce Północnej dopełniło ostatecznie lądowanie aliantów 8 listopada 1942 roku na algierskich i marokańskich plażach podczas operacji Torch.

Początkowe sukcesy wojsk niemiecko-włoskich, a zwłaszcza Deutsches Afrikakorps generała, a później feldmarszałka Erwina Rommla, zagrażały poważnie interesom brytyjskim w Egipcie. Zdobycie Tobruku w czerwcu 1942 roku, który nie miał charakteru strategicznego, zdecydowanie podniósł morale w III Rzeszy Niemieckiej. Sytuacja wojsk OSI w Afryce Północnej zmieniła się, kiedy Rommel żądał kolejnych wzmocnień, zaś Hitler zajęty wojną ze Związkiem Radzieckim, traktował daleki front w Afryce jako drugorzędny. Dysproporcja sił była widoczna podczas tzw. II bitwy pod El Alamein w października 1942 roku. Wówczas pod El Alamein wojska marszałka Montgomerego przystąpiły do ofensywy, która zaskoczyła i odrzuciła wojska OSI.

Kolejną ofensywę Brytyjczycy podjęli 3 listopada. Oddziały Rommla były już wówczas w odwrocie, ale powstrzymał ich rozkaz Hitlera „Zwycięstwo albo śmierć”. Wobec przeważających sił brytyjskich wojska Rommla z 3 na 4 listopada zostały zmuszone do opuszczenia swych stanowisk i natychmiastowego odwrotu. Erwinowi Rommlowi sprzyjała jednak pogoda. Deszcz uniemożliwił armii brytyjskiej dogonienie, otoczenie i całkowite zniszczenie armii niemieckiej, która wycofywała się po utwardzonych drogach. Do niewoli brytyjskiej trafiło niemal 30 tysięcy żołnierzy niemieckich, a dla Rommla oznaczało to kres jego marzeń o podboju Afryki Północnej i zdobyciu Egiptu. Dla Bernarda Law Montgomery mimo dużych strat zwycięstwo pod El Alamein było dotychczasowym decydującym wydarzeniem w historii lądowych wojsk brytyjskich podczas II wojny. Była to bowiem pierwsza wygrana na lądzie armii brytyjskiej w starciu z Niemcami od rozpoczęcia wojny w 1939 roku.

Tak zwana druga bitwa pod El Alamein od 23 października do 4 listopada 1942 roku przesądziła o klęsce wojsk OSI, które cały czas cofały się pod naporem wojsk brytyjskich w stronę Tunezji. Z kolei rozpoczęta przez aliantów 8 listopada 1942 roku operacja Torch – lądowanie w Afryce Północnej wojsk anglo-amerykańskich, dopełniła klęskę wojsk niemiecko-włoskich. Ostatnim epizodem wojny była operacja Strike rozpoczęta 6 maja 1943 roku. Zakończyła się ona kapitulacją wojsk niemiecko-włoskich 13 maja 1943 roku.

Zdjęcia:

Marszałek Erwin Rommel na odprawie generałów na froncie w Afryce Północnej. Widoczny marszałek i generałowie przy stole w namiocie wojskowym, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, autor: Otto, sygnatura: 2-2025, data wydarzenia: lipiec 1942 roku;

Generał wojsk pancernych Erwin Rommel (w środku z lornetką w ręku) w punkcie obserwacyjnym podczas walk o Sidi Azeiz koło Tobruku, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 2-2014, autor: Zwilling;

Tobruk. Marszałek Erwin Rommel (w samochodzie z lornetką) wjeżdża do zdobytego miasta. Widoczna kolumna samochodów. Na pierwszym planie samochód Horch Kfz. 15, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: lipiec 1942 roku, Autor: Moosmuller, Sygnatura: 2-2023, domena publiczna;

Generał Erwin Rommel podczas walk w Afryce Północnej, źródło: Bundesarchiv, Bild 101I-785-0287-08 / CC-BY-SA 3.0 za Wikimedia Commons;

Erwin Rommel – gen. niemieckich wojsk pancernych. Fotografia portretowa z okazji 50-tych urodzin, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: listopad 1941 roku, autor: Valtingojer, sygnatura: 2-2013

Bernard Montgomery dogląda ruchu swoich czołgów, Afryka Północna, listopad 1942 roku, źródło: za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Erwin Rommel, feldmarszałek niemiecki, fotografia portretowa, sygnatura: 2-12731, autor: Valtingojer, źródło Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna.

Scroll to Top