KARTKA Z KALENDARZA – 22 LUTEGO

22 lutego 1732 roku urodził się George Washington – amerykański generał i polityk, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych.

George Washington dwukrotnie był wybierany na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych w 1789 roku oraz w 1792 roku. Był uważany jeszcze za życia za symbol niepodległości Stanów Zjednoczonych, mimo że początkowo był przeciwny wojnie z Wielką Brytanią i oderwaniu się trzynastu kolonii od Londynu. Uważał się za wiernego poddanego króla, jednak coraz bardziej napięte stosunki kolonii z rządem brytyjskim, nakładane podatki i obowiązki wobec braku zapewnienia odpowiedniej reprezentacji w parlamencie brytyjskim skłoniły go do zmiany decyzji i opowiedzeniu się przeciwko Wielkiej Brytanii.

Po tym jak 13 angielskich kolonii powołało Kongres Kontynentalny został przez II Kongres obwołany 5 czerwca 1775 roku Naczelnym Dowódcą Armii Kontynentalnej. Mimo początkowo ponoszonych porażek z wojskami angielskimi zdołał przywrócić morale, dyscyplinę i uporządkować armię, która zaczęła odnosić zwycięstwa, jak pod: Trenton 25 grudnia 1776 roku, Princenton w styczniu 1777 roku czy Montmouth w czerwcu 1778 roku. Z kolei 17 października 1781 roku Washington przyjął pod Yorktown kapitulację wojsk brytyjskich generała Cornwallisa, która przesądziła o wyniku wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Po zwycięstwie zdecydował się oddać dowództwo i powrócić do swojego majątku, jednak wrócił do czynnej polityki i w 1787 roku przewodniczył w Filadelfii konwencji, której zadaniem było opracowanie konstytucji. Weszła ona po ratyfikacji przez wszystkie stany 4 marca 1789 roku i była pierwszą na świecie konstytucją.

W 1789 roku Kolegium Elektorskie wybrało Waszyngtona – osławionego dowódcę i męża stanu – jednogłośnie na pierwszego prezydenta USA 7 stycznia 1789, zaś w 1792 roku powierzając mu ponowie funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych.

George Washington zmarł 14 grudnia 1799 roku.

Zdjęcia:

„Kościuszko w Ameryce”- Kościuszko uhonorowany przez Waszyngtona, źródło: właściciel: Muzeum Narodowe w Krakowie, Nr inw.: MNK III-ryc.-319/59, klasyfikacja praw autorskich: domena publiczna

Zbiory prywatne Brunona Konczakowskiego z Cieszyna zegarek Jerzego Waszyngtona, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 1-K-504, domena publiczna,

Dwa pistolety ofiarowane Tadeuszowi Kościuszce przez Jerzego Waszyngtona, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 1-K-130-2, domena publiczna.

Dwa pistolety ofiarowane Tadeuszowi Kościuszce przez Jerzego Waszyngtona, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 1-K-130-2, domena publiczna
Scroll to Top