KARTKA Z KALENDARZA – 2 PAŹDZIERNIKA

2 października 1413 w Horodle zawarto unię potwierdzającą ścisły związek między Królestwem Polski a Wielkim Księstwem Litewskim. Było to kolejne po unii w Krewie /14 sierpnia 1385 roku/ oraz umowie w Wołkowysku /11 stycznia 1386 roku/ porozumienie między dwoma państwami.

Polska i Litwa w czasach panowania Władysława Jagiełły, źródło: Poznaniak, za Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0, domena publiczna

Celem unii w Horodle zawartej przez króla Władysława Jagiełłę i Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda było zawarcie porozumienia mającego na celu zabezpieczenie Korony i Litwy przed Zakonem Krzyżackim, a także ułożenie stosunków między dwoma władcami.

Zgodnie z postanowieniami unii w Horodle rody rycerstwa polskiego adoptowały 47 rodów bojarskich, a szlachta litewska otrzymała przywileje i prawa własności, które jej status upodabniały do polskiej szlachty. Ponadto unia horodelska wprowadziła instytucję odrębnego wielkiego księcia na Litwie, wybieranego przez króla Królestwa Polskiego za radą i wiedzą bojarów litewskich oraz panów polskich, jak również postanowiono, że dla omawiania ważnych spraw dotyczących Korony i Litwy odbywać się będą wspólne zjazdy.

Mapa Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów panowania Władysława Jagiełły, Droysen Gustav (1838–1908), Andree Richard (1835–1912),Red Geographische Anstalt von Velhagen und Klasing (Lipsk), źródło: Allgemeiner Historischer Handatlas, Data wydania/powstania: 1886 rok, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagosodarowania Polskiej Akademii Nauk, s. 73, domena publiczna

Unia w Horodle miała na początku XV wieku ogromne znaczenie dla przyszłości obydwu państw i stanowiła ważny krok w drodze do zjednoczenia Polski i Litwy.

Król Polski Władysław II Jagiełło, źródło: autor: Jan Matejko, za Wikimedia Commons, domena publiczna
Scroll to Top