KARTKA Z KALENDARZA –19 LUTEGO

19 lutego 1594 roku Zygmunt III Waza został koronowany na króla Szwecji. Jednocześnie Zygmunt III Waza był królem Polski i Wielkim Księciem Litewskim, co oznaczało, że jeden monarcha panował w trzech krajach, które należały na przełomie XVI i XVII wieku do ówczesnych potęg militarnych.

Unia Rzeczypospolitej ze Szwecją miał bardzo kruche podstawy. Zygmunt III Waza był zagorzałym katolikiem, co nie zjednywało mu poddanych w luterańskiej Szwecji, gdzie coraz większą popularność zyskiwał książę Karol Sudermański. To on doprowadził w 1598 roku do odebrania władzy Zygmuntowi III Wazie, który podjął interwencję w obronie korony szwedzkiej, jednak poniósł klęskę pod Linköping, która zmusiła króla polskiego do ucieczki.

W 1599 Zygmunt III Waza został zdetronizowany w Szwecji, a rządy objął Karol Sudermański, który w 1604 roku wybrany został na króla Szwecji jako Karol IX. Zygmunt III Waza nigdy nie uznał tej decyzji i do końca życia uważał się za prawowitego władcę Szwecji. Ta decyzja miała również wpływ na stosunki polsko-szwedzkie, bowiem przez cały okres panowania Zygmunta III Wazy w Polsce, nasz kraj toczył nieustanne wojny z północnym sąsiadem.

Zygmunt III Waza był jednym z najdłużej panujących władców w dziejach Polski, od 1587 do 1632 roku. Za jego rządów wojska polskie opanowały Moskwę, a terytorium Rzeczypospolitej powiększono o ziemię smoleńską, czernichowską i siewierską, dzięki czemu Polska osiągnęła obszar 990 tys. km², co stanowiło największą powierzchnię, jaką nasze państwo miało w swej historii.

Rzeczpospolita po zawarciu rozejmu w Dywilinie w 1618 roku, źródło: (rys. Maciej Szczepańczyk/Halibutt, na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0)

Zdjęcia:

Król Polski i Wielki Książę Litewski Zygmunt III Waza, źródło: autor: Pieter Claesz. Soutman, zbiór: Staatgalerie Nauburg, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Carowie Szujscy na Sejmie Warszawskim – Pokłon byłego cara Wasyla IV Szujskiego z braćmi przed królem polskim Zygmuntem III Wazą na sejmie w Warszawie 29 października 1611 roku, artysta: Jan Matejko, data: 1892 rok, za Wikimedia Commons, domena publiczna

Rzeczpospolita po zawarciu rozejmu w Dywilinie w 1618 roku, źródło: (rys. Maciej Szczepańczyk/Halibutt, na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0).

Scroll to Top