KARTKA Z KALENDARZA –17 LUTEGO

17 lutego 1772 roku w Petersburgu podpisano tajną konwencję rosyjsko – pruską dotyczącą I rozbioru Polski.

Rzeczpospolita Obojga Narodów osłabiona od czasów Wielkiej Wojny Północnej, uważana przez cara Piotra I za jego protektorat, była jednak łakomym kąskiem nie tylko dla Rosji, ale również Prus i Austrii.

Pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 1772, źródło: Occur – praca własna, plik udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0, za Wikimedia Commons

Rosnąca potęga Prus, mająca nadzieje na nowe nabytki Austria oraz próbująca utrzymać swój posiadania Rosja chciały regulować swoje wzajemne stosunki kosztem Polski.

Ponadto konfederacja barska, próby reform w Rzeczypospolitej spowodowały, że Rosja coraz bardziej skłonna była iść na ustępstwa, decydując się podpisanie 17 lutego 1772 roku tajnej konwencji w Petersburgu, na mocy której Rosja i Prusy miały dokonać rozbioru ziem polskich.

Rozbiorem zainteresowana była również Austria, która nie była w stanie odzyskać utraconego Śląska na rzecz Prus, dlatego też szukając rekompensaty utraconych ziem zwróciła się przeciwko Polsce.

Ostatecznie układ rozbiorowy podpisano 5 sierpnia 1772 roku. Na jego mocy Rosja otrzymała 92 tys. km², Prusy otrzymały 36 tys. km², zaś Austria – 83 tys. km².

Scroll to Top