KARTKA Z KALENDARZA – 12 MARCA

12 marca 1938 roku wojska niemieckie wkroczyły do Austrii, tzw. Anschluss Austrii, który został dokonany wbrew traktatowi wersalskiemu z 1919 roku. Zakazywał on bowiem połączenia obydwu państw w obawie przed nadmiernym wzmocnieniem Niemiec.

Hitler ogłasza Anschluss Austrii na Heldenplatz (Plac Bohaterów), Wiedeń, 15 marca 1938 roku. Źródło: Bundesarchiv, Bild 183-1987-0922-500 / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 DE], Wikimedia Commons

Przyłączenie Austrii do Niemiec wzmocniło Rzeszę nie tylko ekonomicznie, ale również ludnościowo. III Rzesza stała się wówczas drugim co do wielkości krajem w Europie. Wiele krajów uznało połączenie Niemiec i Austrii za sprawę wewnątrzniemiecką, część zaprotestowała ograniczając się do not protestacyjnych, zaś Włochy na czele których stał Benito Mussolini poparły aneksję Austrii przez III Rzeszę.

Anschluss Austrii dokonany 12 marca 1938 roku był wydarzeniem mającym na celu niedopuszczenie do zaplanowanego na 13 marca referendum w sprawie zachowania przez kraj niezależności. Nie dopuścił do tego Hitler. 12 marca wojska niemieckie wkroczyły do Austrii, a urząd kanclerza przejął Arthur Seyss-Inquart. Tym samym Austria stała się pierwszym państwem wchłoniętym przez III Rzeszę.

Warto dodać, że 10 kwietnia 1938 roku doszło do referendum zrealizowanego na polecenie Hitlera. Przywódca III Rzeszy chciał przypieczętować przyłączenie sąsiada, dlatego też referendum odbyło się w Niemczech i Austrii. Jego wynik mógł być tylko jeden. Ponad 99% głosów w Niemczech i Austrii oddano na „Tak”.

Po Anschlussie Austrii kolejnym krajem, który został wchłonięty przez III Rzeszę była Czechosłowacja.

Scroll to Top