KARTKA Z KALENDARZA – 1 SIERPNIA

1 sierpnia 1914 roku Cesarstwo Niemieckie wypowiedziało wojnę Rosji, co zapoczątkowało wybuch I wojny światowej.

Zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku doprowadził, wobec niespełnienia przez Serbię żądań rządu wiedeńskiego, do wybuchu wojny między Austro-Węgrami a Serbią. Za Serbią wstawiła się Rosja, która w żaden sposób nie mogła dopuścić, aby to niewielkie państwo na Bałkanach zostało unicestwione przez Austro-Węgry i jego sojusznika – Niemcy. Brak reakcji nie tylko umocniłby oba te państwa w Europie oraz w swojej świadomości o swej bezkarności, ale skompromitowałoby cara wśród innych narodów bałkańskich liczących na autonomię lub wolność.

Car Mikołaj II Romanow nie chcąc dopuścić do takiego stanu rzeczy 29 lipca nakazał częściową mobilizację w Rosji, zaś 30 lipca mobilizację powszechną. Na wiadomość o tym Niemcy wystosowały ultimatum do cara, domagając się odwołania mobilizacji. Car gdyby to zrobił również skompromitowałby się w oczach Europy. Brak odpowiedzi oznaczał dla Niemców „casus belli”. 1 sierpnia Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji. To pociągnęło wkrótce za sobą kolejne konflikty. Rosja związana sojuszem z Francją i Wielką Brytanią nie pozostała sama. Austro-Węgry związane z Niemcami traktatem również włączyły się w wojnę. Wkrótce w ciągu kilku dni, Niemcy, Rosja, Austro-Węgry, Francja i Wielka Brytania były w stanie wojny, która przez cztery lata miała pochłonąć miliony ofiar i zmienić Europę pod względem politycznym nie do poznania.

Zdjęcia:

Niemieccy żołnierze jadący na front, napis na wagonie głosi: Z Monachium przez Metz na Paryż, 1914 rok, autor: nieznany, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Fragment zbombardowanego rynku podczas I wojny światowej, data wydarzenia: 1914 rok, Sygnatura: 1-U-1924-1, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna.

 I Wojna Światowa – zarządzenia władz austriackich, data wydarzenia: 7 listopada 1914 roku, Sygnatura: 1-H-14a-2, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna
Scroll to Top