KARTKA Z KALENDARZA – 1 PAŹDZIERNIKA

1 października 2008 roku Rosyjski Sąd Najwyższy zrehabilitował ostatniego cara Mikołaja II Romanowa i jego rodzinę, zamordowanych przez bolszewików w 1918 roku.

Mikołaj II Romanow, ostatni car rosyjski, król Polski, wielki książę Finlandii, panujący w latach 1894 – 1917, został zamordowany na polecenie bolszewików w Jekaterynburgu 17 lipca 1918 roku.

W czasie I wojny światowej ponoszone klęski nadszarpnęły pozycję Romanowów, ponadto przejęcie przez Mikołaja II stanowiska Naczelnego Wodza tylko pogorszyło sytuację na froncie, zaś nastroje rewolucyjne doprowadziły do obalenia caratu w Rosji. 14 marca 1917 roku utworzono Rząd Tymczasowy, zaś 15 marca Mikołaj II opuszczony przez generalicję i najbliższe otoczenie podpisał w imieniu własnym i syna abdykację przekazując władze bratu Michałowi. Ten jednak nie przyjął korony i 16 marca 1917 roku przekazał władzę Rządowi Tymczasowemu, na czele którego stanął książę Lwów, a jedną z głównych ról pełnił minister sprawiedliwości Kiereński.

Po abdykacji Mikołaj II przebywał w areszcie domowym najpierw w Carskim Siole, następnie Tobolsku i Jekaterynburgu. Decyzję o wymordowaniu rodziny carskiej podjęli bolszewicy, a zgodę na nią wydał Włodzimierz Lenin w lipcu 1918 roku. Wyrok wykonano z rozkazu bolszewików w nocy z 16 na 17 lipca 1918 roku.

Pochowane ciała w lesie w Jekaterynburgu zostały odnalezione w 1991 roku. Przeprowadzone testy na DNA potwierdziły ich autentyczność. W 2008 roku, 1 października Rosyjski Sąd Najwyższy orzekł, że ostatni car Rosji i jego rodzina byli ofiarami represji politycznych, zatem przysługuje im rehabilitacja. Tym samym decyzja Sądu Najwyższego zakończyła wieloletnie starania potomków carów rosyjskich o zmianę kwalifikacji zabójstwa cara i jego rodzina, którą uważano za morderstwo. Sąd orzekł również, że Mikołaj II i jego rodzina nie zostali oskarżenie o żadne przestępstwo, jak również nie postawiono im konkretnych zarzutów.

Zdjęcia:

Car Mikołaj II (drugi od lewej) podczas inspekcji frontu pod Warszawą przyjmuje raport od jednego z dowódców korpusu. Widoczny samochód Delaunay-Belleville model 1909, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 1914 – 1915 rok, sygnatura: 1-H-16;

Car Mikołaj II (drugi od lewej) podczas inspekcji frontu pod Warszawą przyjmuje raport od jednego z dowódców korpusu. Widoczny samochód Delaunay-Belleville model 1909, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 1914 – 1915 rok, sygnatura: 1-H-16.

Scroll to Top