Kalendarium Wydarzeń Historycznych – SIERPIEŃ

1 sierpnia – w 1944 roku w Godzinę „W” o 17.00 – rozpoczęło się Powstanie Warszawskie

1 sierpnia – w 1914 roku Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji

2 sierpnia – w 216 p.n.e. wódź kartagiński Hannibal pokonał pod Kannami wojska rzymskie

3 sierpnia – w 1914 roku Niemcy wypowiedziały wojnę Francji

4 sierpnia – w 1850 roku zmarł Ignacy Prądzyński, polski generał, inżynier wojskowy, wódz naczelny i jeden z najwybitniejszych dowódców powstania listopadowego 1830-1831.

5 sierpnia – w 1796 roku Napoleon Bonaparte pokonał armię austriacką w bitwie pod Castiglione

6 sierpnia – w 1945 roku nad Hiroszimą eksplodowała bomba atomowa, w wyniku której zginęło od 70 do 90 tys. osób

7 sierpnia – w 1942 roku wojska amerykańskie dokonały na Pacyfiku desantu na wyspie Guadalcanal w archipelagu Wysp Salomona

8 sierpnia – w 1945 roku Związek Radziecki wypowiedział wojnę Japonii rozpoczynając tzw. Operację kwantuańską, której celem było wyzwolenie przez Armię Czerwonę spod okupacji japońskiej Mandżurii i Korei oraz zajęcie Sachalinu i Kuryli.

9 sierpnia – w 1945 roku nad Nagasaki eksplodowała druga bomba atomowa zrzucona przez Amerykanów na Japonię. W wyniku eksplozji zginęło około 75 tysięcy osób.

10 sierpnia – w 1920 roku Turcja podpisała w Sevres traktat pokojowy z Państwami Ententy, na mocy którego Turcja utraciła szereg terytoriów, między innymi na rzecz Grecji – Trację Wschodnią po Morze Czarne z Adrianopolem i półwysep Gallipoli, zaś zachodnia i południowa Anatolia zostały podzielone na dwie strefy wpływów – włoską i francuską.

11 sierpnia – w 1081 roku urodził się Henryk V Salicki, król niemiecki, Święty Cesarz Rzymski

12 sierpnia – w 1914 roku Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Austro – Węgrom

13 sierpnia – w 1920 roku wojska Armii Czerwonej pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego rozpoczęły uderzenie na Warszawę podczas wojny polsko-bolszewickiej

14 sierpnia – w 1385 roku w Krewie podpisano unię polsko-litewską, regulującą stosunek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz włączająca jako część składową Litwę do Królestwa Polskiego

15 sierpnia – w 1920 roku wojska polskie powstrzymały ofensywę wojsk Armii Czerwonej pod Warszawą

16 sierpnia – w 1919 roku w nocy z 16 na 17 sierpnia wybuchło I powstanie śląskie, które objęło tereny powiatu rybnickiego i pszczyńskiego oraz część okręgu przemysłowego. Na jego czele stanął śląski działacz polityczny Alfons Zgrzebniok

17 sierpnia – w 1649 roku pod Zborowem została zawarta polsko-kozacka ugoda na mocy której między innymi: zwiększono rejestr kozacki z 6 do 40 tysięcy żołnierzy, hetmanem wojska zaporoskiego został Bohdan Chmielnicki, przyznano miejsce w Senacie prawosławnemu metropolicie kijowskiemu oraz zabroniono powrotu duchowieństwa unickiego na ziemie województw: czernichowskiego, kijowskiego i bracławskiego.

18 sierpnia – w 1672 roku rozpoczęło się oblężenie twierdzy w Kamieńcu Podolskim, zakończonej 27 sierpnia poddaniem twierdzy wojskom tureckim

19 sierpnia – w 1587 roku szwedzki królewicz Zygmunt, syn Jana Wazy i Katarzyny Jagiellonki został wybrany na króla Polski jako Zygmunt III Waza

20 sierpnia – w 1920 roku z 19 na 20 sierpnia wybuchło II powstanie śląskie

21 sierpnia – w 1165 roku urodził się Filip II August, król Francji

22 sierpnia – w 1531 roku wojska polskie pod wodzą hetmana wielkiego koronnej Jana Amora Tarnowskiego pokonały pod Obertynem armię hospodara Mołdawii Piotra Raresza

23 sierpnia – w 1939 roku ministrowie spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow i Joachim von Ribbentrop podpisali w Moskwie radziecko-niemiecki pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym, dzielącym Europę Wschodnią na strefy interesów

24 sierpnia – w 1736 roku urodził się Stanisław Małachowski, polski polityk, poseł, marszałek konfederacji Korony Królestwa Polskiego i marszałek Sejmu Czteroletniego w 1788 roku

25 sierpnia – w 1920 roku zakończyła się bitwa warszawska, w której wojska polskie odrzuciły Armię Czerwoną spod Warszawy

26 sierpnia – w 1278 roku zmarł Przemysł II Ottokar, król Czech w latach 1253 – 1278 z dynastii Przemyślidów

27 sierpnia – w 1492 roku Jan I Olbracht został wybrany na króla Polski

28 sierpnia – w 1910 roku książę Nikola I Petrović – Njegoś proklamował powstanie Królestwa Czarnogóry

28 sierpnia – w 1610 roku hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski wkroczył do Moskwy, gdzie podpisał układ z bojarami rosyjskimi, na mocy którego piętnastoletni królewicz Władysław IV Waza, syn Zygmunta III Wazy został ogłoszony carem Rosji

29 sierpnia – w 1526 roku w bitwie pod Mohaczem wojska węgierskie dowodzone przez króla Ludwika Jagiellończyka zostały rozgromione przez armię osmańską pod dowództwem sułtana Sulejmana Wspaniałego

30 sierpnia – w 1914 roku zakończyła się bitwa pod Tannenbergiem, w której wojska Cesarstwa Niemiec pod dowództwem Paula von Hindenburga i Ericha Ludendorffa rozgromiły armię rosyjską, dowodzoną przez Paula von Rennenkampfa i Aleksandra Samsonowa

31 sierpnia – w 1939 roku w Gliwicach Niemcy sfingowali napad polskich dywersantów na radiostację gliwicką – tzw. Prowokacja Gliwicka, dając tym samym pretekst ataku na Polskę, który rozpoczął się 1 września

Scroll to Top