Jego właścicielem był Aleksander Fredro

Zamek Kamieniec w Korczynie-Odrzykoniu swoją historią siega czasów króla Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Pierwsze wzmianki o tym jednym z najpiękniejszych zamków w województwie podkarpackim pochodzą z 1348 roku, kiedy zamek Kamienic był własnością ostatniego z Piastów na tronie polskim.

Odrzykoń. Ruiny zamku Kamieniec – ruiny zamku, za Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 1918 – 1939, sygnatura: 1-U-4441, domena publiczna

Losy zamku do XVIII wieku

Po 1390 roku król Polski Władysław Jagiełło podarował go Klemensowi z Moskorzewa, który rozbudował zamek, tworząc dzięki temu potęgę rodu Pilawitów. Warto dodać, że wnukowie Klemensa w II połowie XV wieku przyjęli od nazwy zamku nazwisko Kamienieckich, a ich przedstawiciele: Henryk i jego syn Mikołaj wzmocnili pozycję rodu, czego efektem było mianowanie w 1502 roku Mikołaja Kamienieckiego pierwszym polskim Hetmanem Wielkim Koronnym.

W 1512 roku doszło również do podziału majątku między braćmi, a w 1530 roku zamek kupił Seweryn Boner. Od 1599 roku zamek wysoki nabył ród Stadnickich, zaś po nich właścicielami były rody: Skotnickich, Kalinowskich, Jabłonowskich, Fredrów oraz Szeptyckich. Do XVII wieku zamek był rozbudowywany przez kolejne rody, jednak jego kres nastąpił w trakcie potopu szwedzkiego. Od tego czasu zamek zaczął popadać w ruinę, a w okresie upadku Rzeczypospolitej był już widoczną ruiną.

Odrzykoń. Ruiny zamku Kamieniec – ruiny zamku, za Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 1918 – 1939, sygnatura: 1-U-4438-1, domena publiczna

Zamek w komedii Aleksandra Fredry

Warto podkreślić, że historia zamku kamienieckiego stała się kanwą jednej z najpopularniejszych komedii Aleksandra Fredry „Zemsta”. W 1829 roku hrabia Aleksander Fredro dzięki małżeństwu z Zofią Jabłonowską został właścicielem zamku. Przeglądając akta procesowe zamku odkrył, że między Piotrem Firlejem a Janem Skotnickim trwał wieloletni spór, który zakończył dopiero ślub Mikołaja Firleja z Zofią Skotnicką.

Odrzykoń. Ruiny zamku Kamieniec – ruiny zamku, za Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 1918 – 1939, sygnatura: 1-U-4444, domena publiczna

Zamek udostępniony turystom

Ruiny zamku kamienieckiego zaczęto zabezpieczać dopiero w 1952 roku. Przeprowadzono badania archeologiczne a prace konserwatorskie nastąpiły w latach 1978 – 1989. W 1995 roku zamek kamieniecki został wydzierżawiony przez prywatną osobę, a dzięki szeroko zakrojonym pracom konserwatorskim od kilku lat prowadzonych przez osoby prywatne, architektów i miłośników historii, zamek kamieniecki odzyskuje dawny blask. Warto dodać, że na zamku, który był przedmiotem zainteresowania takich malarzy, jak konserwator Galicji Zachodniej – Adam Gorczyński czy Jan Matejko, widoczny jest także pomnik poświęcony Naczelnikowi Insurekcji Tadeuszowi Kościuszce, a odsłonięto go w 1894 roku.

Jego właścicielem był Aleksander Fredro. Zamek Kamieniec w Korczynie-Odrzykoniu – fot. Tomasz Sanecki

Ruiny zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu wraz ze wzgórzem zamkowym z XIV – XVI wieku zostały wpisane do rejestru zabyktów województwa podkarpackiego wpisami z 1968 roku i 2005 roku. Zamek można zwiedzać, jak również organizowane są na jego terenie wydarzenia okolicznościowe oraz warsztaty.

Dojechać do niego można od strony Krosna. Zamek znajduje się około 9 km od centrum miasta, a z Krosna prowadzą do ruin zamku ulice: Czajkowskiego, Podwale, Stefana Okrzei, Białobrzeska, Hetmana Mikołaja Kamienieckiego i ul. Podzamcze.

Więcej o zamku, ceny biletów i terminy udostęnienia dla zwiedzających na stronie Zamek Kamieniec

Zdjęcia:
Tomasz Sanecki oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe:

  1. Odrzykoń. Ruiny zamku Kamieniec – ruiny zamku, za Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 1918 – 1939, sygnatura: 1-U-4441, domena publiczna;
  2. Odrzykoń. Ruiny zamku Kamieniec – ruiny zamku, za Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 1918 – 1939, sygnatura: 1-U-4438-1, domena publiczna;
  3. Odrzykoń. Ruiny zamku Kamieniec – ruiny zamku, za Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: 1918 – 1939, sygnatura: 1-U-4444, domena publiczna.
Scroll to Top