Fedrowała przez ponad 140 lat. Teraz ponownie służy mieszkańcom

Rozbark, jedna z największych dzielnic Bytomia do dziś jest kojarzona z wydobyciem węgla kamiennego. Przez ponad 140 lat działała tam najpierw „Heinitzgrube”, a później KWK „Rozbark”, która dawała pracę tysiącom mieszkańców miasta i okolicznych gmin. W 2004 roku w wyniku restrukturyzacji polskiego przemysłu górniczego, KWK „Rozbark” została zlikwidowana, a ostatnią tonę węgla wydobyto 31 lipca 2004 roku. Po jej likwidacji w 2004 roku część zachowanych obiektów – cechownia i budynek administracyjny – zostały zrewitalizowane na potrzeby Teatru Tańca „Rozbark” a pozostałe obiekty – szyb „Bończyk”, dawna kotłownia, budynek dawnej rozdzielni, a także mur oporowy zostały przystosowane na potrzeby Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych, dzięki czemu nadal służą mieszkańcom.

Beuthen O.-S. Heinitz-Gruba – Śląska Biblioteka Cyfrowa, domena publiczna

W oddanym 13 września 2021 roku Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych „Skarpa Bytom” można na co dzień korzystać ze strefy aktywności fizycznej, w której dostępne są: zewnętrzna ściana wspinaczkowa, strefy parkouru, street workoutu, tor do biegów terenowych, siłownia plenerowa, a także strefa, w której można pobiegać lub spróbować swoich sił w jeździe na rolkach.

W Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych mieszkańcy Bytomia, jak również miłośnicy wspinaczki mogą korzystać także z wewnętrznej ściany w standardzie Speed Wall IFSC, zewnętrznej i wewnętrznej boulderowni, parkouru, toru OCR, siłowni plenerowej, siłowni wewnętrznej, sauny, budynku konferencyjno-hotelowego, zajęć fitness, cross treningu czy sauny oraz kawiarni.

Beuthen O.-S. Heinitz-Gruba – data wydania około 1916 roku, za Śląska Biblioteka Cyfrowa, domena publiczna

Kilka słów o KWK „Rozbark”

Kopalnia Węgla Kamiennego „Rozbark”, dawnej „Heinitz-grube” została uruchomiona w 1863 roku. W 1971 roku połączona została z kopalnią „Łagiewniki”, a w1999 roku KWK „Rozbark” w wyniku restrukturyzacji górnictwa została przekształcona w Zakład Górniczy „Bytom II”. Pod taką nazwą kopalnia działała do 2004 roku – wówczas zakład zlikwidowano, a ostatnią tonę węgla kamiennego wydobyto tutaj 31 lipca 2004 roku.

Warto podkreślić, że jednym z najciekawszych obiektów po byłej KWK „Rozbark” jest cechownia, we wnętrzu której Kazimierz Kutz kręcił jedną ze scen z filmu „Sól ziemi czarnej”. Obiekt ten razem z budynkiem administracyjnym w latach 2012-2014 został zrewitalizowany na potrzeby Teatru Tańca i Ruchu „Rozbark”. W tym roku odnowiono i ponownie uruchomiono niedziałający przez wiele lat zegar na fasadzie byłej cechowni. Z kolei w 2017 roku obok siedziby Teatru Rozbark stanęła odnowiona rzeźba górnika autorstwa Waltera Tuckermanna, którą przeniesiono z byłej KWK „Centrum”.

Dawna KWK „Rozbark”, obecnie Teatr Tańca i Ruchu „Rozbark” oraz Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych w Bytomiu – Rozbarku, fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz Tomasz Sanecki

Zdjęcia:

Beuthen O.-S. Heinitz-Gruba – Śląska Biblioteka Cyfrowa, domena publiczna
Beuthen O.-S. Heinitz-Gruba – data wydania około 1916 roku, za Śląska Biblioteka Cyfrowa, domena publiczna
Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu – zdjęcia Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych i Teatru Rozbark
Tomasz Sanecki – zdjęcia pomnika Batalionów Górniczych, KWK „Rozbark”, Muralu oraz Teatru Rozbark i rzeźby Waltera Tucerkamanna

Scroll to Top