Viktor Bibl - "Maksymilian II – zagadkowy cesarz"

„Maksymilian II, zagadkowy cesarz, urodził się – i w tym leży jego dramat – za wcześnie, albo za późno. W czasach nietolerancji religijnej i walk wyznaniowych hołdował duchowi dobra i pokojowi, głosił opamiętanie. Da pacem patrie, daj ojczyźnie pokój – to było hasło wyborcze cesarza, który chciał być władcą pokoju w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu”

Taki obraz cesarza Maksymiliana II jawi się w publikacji Viktora Bibla, austriackiego historyka, który stara się odpowiedzieć na podstawowe pytanie – do czego dążył cesarz Maksymilian II, jakie były jego cele w walce z reformacją, co chciał osiągnąć w stosunkach z papiestwem, ale przede wszystkimi jak radził sobie z potężnym katolickim Filipem II, władcą Hiszpanii oraz mniejszymi władcami w Rzeszy, gdzie szerzyła się reformacja. To właśnie te aspekty pracy są najciekawszymi w publikacji Bibla, jednak warto dodać, że autor rozpoczął biografię Maksymiliana II od lat jego dzieciństwa, prezentując również historię jego rodu i rodziców.

W książce Viktor Bibl prezentuje zafascynowanie ewangelicyzmem przez Maksymiliana II, jego stosunki ze stryjem cesarzem Karolem V, pobyt w Hiszpanii, a także zmianę postawy młodego Maksymiliana, który za cenę sukcesji musiał porzucić swoją słabość wobec protestantyzmu i iść drogą starego kościoła katolickiego. Austriacki historyk odnosi się również do kwestii soboru trydenckiego, sejmu w Augsburgu, a także planów dynastycznych Maksymiliana II jako cesarza oraz stosunkom z Filipem II, gdzie ścierały się interesy Habsburgów, panujących między innymi w Hiszpanii i Niderlandach, jak również w Austrii. Czechach oraz na Węgrzech.

Autor skupił się również na polityce zewnętrznej Maksymiliana wobec Francji, Polski i Turcji. W tym kontekście Viktor Bibl nawiązuje do nieustannych walk, jakie prowadził Maksymilian na Węgrzech, gdzie stale „błagał” o pomoc książąt Rzeszy o wsparcie finansowe, które niejednokrotnie decydowało o losach Cesarstwa i panowaniu Habsburgów. Austriacki historyk nawiązuje również do prowadzonych negocjacji z Hiszpanią, Francją, Wenecją oraz papieżem w sprawie wspólnej ligi antytureckiej.

Czytelników w Polsce z pewnością zainteresują te wątki w książce, w których autor porusza sprawę polską – stosunków Maksymiliana II z Zygmuntem II Augustem, drażniącą cesarza kwestię małżeństwa króla polskiego z Katarzyną Habsburżanką, która porzucona przez Zygmunta II Augusta stała się obiektem przetargów między cesarzem, królem Polski oraz polską szlachtą. Warto dodać, że Bibl porusza sprawę objęcia tronu przez Maksymiliana lub jego potomków za cenę rozwodu Zygmunta z Katarzyną, sprawę wolnej elekcji w Polsce po śmierci ostatniego Jagiellona na tronie polskim, a także próbę ingerencji w sprawę Polski i tajnych rozmów Maksymiliana z Ivanem IV Groźnym dotyczących obsady polskiego tronu.

Publikacja poświęcona Maksymilianowi II świetnie została także świetnie podsumowana. Autor obiektywnie ocenia cesarza, którzy całe życie poświęcił na łagodzeniu religijnych i politycznych sporów, walce o zachowanie wpływów w Europie, obronie przed ekspansją turecką oraz rozterkach spowodowanych kwestiami religijnymi. To właśnie one pochłonęły większość życia cesarzowi, który umierając pozostawił po sobie nierozwiązany problem religijny w Rzeszy, który wybuchł na początku XVII wieku, doprowadzając Europę na skraj wyniszczenia. Dla historyków, jak również osób interesujących się dziejami rodu Habsburgów, książka Viktora Bibla poświęcona Maksymilianowi II z pewnością dostarczy wielu ciekawych informacji z jego życia prywatnego, jak również prowadzonej polityki i religii w trudnych czasach drugiej połowy XVI wieku w Cesarstwie i Europie.

Autor: Viktor Bibl;
Tytuł: „Maksymilian II. Zagadkowy cesarz”;
Wydawca: Wydawnictwo Napoleon;
Miejsce i rok wydania: Oświęcim 2017;
Liczba stron: 301;
Cena: 56 zł;
Książkę można zakupić u Wydawcy

Szczególnie Polecam! Świetna publikacja!!!