Kolejne odkrycie bytomskich archeologów

Prowadzone przez archeologów z Muzeum Górnośląskiego – Beatę Badurę i Ewelinę Imiołczyk – prace w kościele św. Małgorzaty przyniosły kolejne odkrycia. Są nimi brakteaty, czyli monety z cienkiej blaszki oraz kolejne pochówki, tym razem w przedsionku świątyni.

Prace archeologiczne prowadzone w obrębie i na terenie kościoła pw. św. Małgorzaty w Bytomiu rozpoczęły się w połowie kwietnia. Dzięki żmudnym pracom udało się odkryć groby dziecięce, ceramikę, monety oraz konstrukcję kamienną. Najświeższe wyniki badań wykopaliskowych w przedsionku kościoła ujawniły istnienie pochówku, który został przecięty przez kamienny fundament. Przed ołtarzem odkryto kamienie, które być może są reliktem podbudowy barokowego ołtarza z poprzedniego, drewnianego kościoła datowanego na XVII wiek.

Wyjątkowymi znaleziskami są również monety, wśród nich tzw. brakteaty, czyli monety z cienkiej blaszki, wybijane jednostronnie na miękkiej podkładce. Przed rozpoczęciem badań znana była tylko jedna moneta pochodząca z Małgorzatki – denarek krzyżowy, który zaginął przed drugą wojną światową. Podczas prac w ubiegły piątek, 18 maja bytomscy archeolodzy odkryli pochówek w wykopie w przedsionku świątyni. Oczyszczono jego dolną część, górna została bowiem zniszczona przez wkop pod fundament obecnego kościoła. Szkielet został odkryty w wykopie w przedsionku świątyni.

Co jeszcze kryje wnętrze kościoła św. Małgorzaty przekonamy się w kolejnych dniach, bowiem w dalszym ciągu prowadzone będą tam prace.

Przypomnijmy, że badania archeologiczne, które od kilku tygodni trwają na terenie kościoła św. Małgorzaty były możliwe dzięki realizacji projektu „Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła Św. Małgorzaty w Bytomiu”, na którego Werbiści /prowadzący parafię pw. Świętej Małgorzaty/ uzyskali dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji w wysokości prawie 2,3 mln złotych.

Całkowity koszt prac wyniesie około 2,4 mln zł, a w jego ramach zostanie wykonana: instalacja centralnego ogrzewania, co wymaga zerwania posadzki wewnątrz kościoła, izolacja fundamentów, naprawa dachu i wieży wraz z odwodnieniem, czyszczenie, naprawa i konserwacja witraży, uzupełnienie ubytków w elewacji obiektu sakralnego, prace konserwacyjne posadzek, ścian i stropów, a także montaż monitoringu wokół kościoła.

Warto dodać, że podstawą prac archeologicznych są wykonane w 2009 roku przez krakowską firmę Zakład Badań Nieniszczących KPG Sp z o.o  nieinwazyjne badania georadarowe, które wykazały aż trzy zmiany w podłożu w obrębie kościoła oraz jedną poza obiektem sakralnym. Na  chwilę obecną trwające badania wykopaliskowe zweryfikowały pozytywnie dwie z nich.