Kartka z Kalendarza

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 12 KWIETNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 12 KWIETNIA

12 kwietnia 1945 roku zmarł Franklin Delano Roosevelt, prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1933 –...

czytaj całość
HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 11 KWIETNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 11 KWIETNIA

11 kwietnia 1864 roku Romuald Traugutt – dyktator powstania styczniowego został aresztowany przez...

czytaj całość
HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 10 KWIETNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 10 KWIETNIA

10 kwietnia 1525 roku w Krakowie ostatni Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Albrecht Hohenzollern złożył...

czytaj całość
HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 9 KWIETNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 9 KWIETNIA

9 kwietnia 1241 roku wojska polskie pod dowództwem Henryka II Pobożnego zostały rozgromione pod Legnicą...

czytaj całość
HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 8 KWIETNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 8 KWIETNIA

8 kwietnia 1525 roku podpisano traktat krakowski pomiędzy królem Polski Zygmuntem I Starym a Albrechtem...

czytaj całość
HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 7 KWIETNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 7 KWIETNIA

7 kwietnia 1656 roku polskie wojska dowodzone przez Stefana Czarnieckiego i Jerzego Lubomirskiego pokonały...

czytaj całość
HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 6 KWIETNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 6 KWIETNIA

6 kwietnia 1917 roku Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Niemcom, przystępując tym samym do I wojny...

czytaj całość
HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 5 KWIETNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 5 KWIETNIA

5 kwietnia 1941 roku zmarł Franciszek Kleeberg, dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie we wrześniu...

czytaj całość
HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 4 KWIETNIA

HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 4 KWIETNIA

4 kwietnia 1794 roku wojska polskie pod dowództwem gen. Tadeusza Kościuszki pokonały pod Racławicami...

czytaj całość