HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 26 STYCZNIA

26 stycznia 1880 roku urodził się w Liitle Rock w Stanach Zjednoczonych Douglas MacArthur, generał armii, dowódca sił alianckich na obszarze południowo-wschodniego Pacyfiku oraz głównodowodzący wojsk ONZ podczas wojny koreańskiej. 2 września 1945 roku przyjął na pokładzie pancernika „Missouri” bezwarunkową kapitulację Japonii, kończącą II wojnę światową.

Generał Douglas MacArthur w Manili na Filipinach, 24 sierpnia 1945 roku, źródło: plik pochodzący z zasobów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, oddziału Prints and Photographs division jest dostępny pod numerem cph.3a22208, za Wikimedia Commons, domena publiczna

Douglas MacArthur ukończył szkołę oficerską w West Point w 1903 roku, otrzymując przydział do wojsk inżynieryjnych. Trafił na Filipiny, gdzie gubernatorem był jego ojciec, z którym uczestniczył jako adiutant w podróży po krajach Dalekiego Wschodu. W 1907 roku został adiutantem prezydenta USA – Theodore’a Roosevelta. Pracował w Departamencie Wojny, a po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej uczestniczył w walkach na froncie zachodnim, bardzo szybko awansując, najpierw w 1915 roku do stopnia majora, zaś w 1917 roku pułkownika.

W 1918 roku Douglas MacArthur został awansowany na generała brygady, zostając najmłodszym generałem w historii Stanów Zjednocznych. Od 1919 roku pracował w West Point, gdzie wprowadził po raz pierwszy w historii cywilnych nauczycieli, zaś od 1922 roku został dowódcą jednej z dywizji na Filipinach. Do Stanów Zjednocznych powrócił w 1930 roku otrzymując stanowisko szefa sztabu amerykańskiej armii. Dwa lat później, w 1932 roku odwiedził Polskę, spotykając się m.in. z marszałkiem Józefem Piłsudskim. W 1935 roku ponownie wyjechał na Filipiny. W trakcie agresji japońskiej na wyraźny rozkaz prezydenta Roosevelta w 1942 roku opuścił Filipiny udając się do Australii. Decyzja o opuszczeniu Filipin do końca życia utkwiła w pamięci MacArthura. Japończycy bowiem zamordowali około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy pozostali na Filipinach.

Wizyta szefa sztabu generalnego armii amerykańskiej gen. Douglasa MacArthura w Polsce, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, data wydarzenia: wrzesień 1932 roku, sygnatura: 1-W-1913-8

W Australii objął dowództwo sił alianckich na obszarze południowo-wschodniego Pacyfiku, a zastosowana przez MacArthura taktyka „żabich skoków”, czyli systematycznego wypierania sił japońskich z obszaru Pacyfiku przyniosła skutek w postaci wyzwolenia nie tylko wielu wysp, ale również Filipin.

Po zakończeniu trwającej od 1 kwietna do 21 czerwca 1945 roku operacji na Okinawie, wojska amerykańskie na czele z MacArthurem - już jako generałem armii - przygotowywały się do operacji zajęcia wysp japońskich. Wszystko zmienił się jednak w sierpniu 1945 roku po atomowych atakach na Hiroszimę i Nagasaki, które przyczyniły się do kapitulacji Japonii. To właśnie generał Douglas MacArthur  2 września 1945 roku przyjął na pokładzie pancernika „Missouri” bezwarunkową kapitulację Japonii, kończącą II wojnę światową. 

MacArthur podpisujący w imieniu sprzymierzonych akt bezwarunkowej kapitulacji Japonii, źródło: lik jest dostępny w zbiorach National Archives and Records Administration i skatalogowany pod numerem ARC (National Archives Identifier) 520694, za Wikimedia Commons, domena publiczna

MacArthur decyzją prezydenta Trumana został głównodowodzącym sojuszniczych wojsk okupacyjnych w Japonii, postulując liberalne podejście do pokonanego kraju, gdzie przeprowadził proces demilitaryzacji i demokratyzacji Japonii. Doświadczenie MacArthura wykorzystano kilka lat po zakończeniu II wojny światowej. Generał został dowódcą oddziałów ONZ w 1950 roku gdy Korea Północna zaatakowała swojego sąsiada z południa. Po początkowych sukcesach jego wojska zostały wyparte przez interwencyjne siły chińskie. Wówczas MacArthur postulował użycie broni atomowej, jednak wobec braku zgody prezydenta Trumana obawiającego się włączenia w atomowy konflikt Związku Radzieckiego, MacArthur postawił ultimatum Chinom, prowadząc tym samym niezależną od Trumana politykę, za co został zdymisjonowany.

Po powrócie do kraju, Douglas MacArthur został entuzjastycznie przyjęty w Stanach Zjednoczonych. Był brany pod uwagę w wyborach prezydenckich w 1952 roku, jednak kiedy zaczęły wychodzić na jaw jego kulisy dymisji na Dalekim Wschodzie, jego kandydatura upadła.  

Douglas MacArthur zmarł w Waszyngtonie 5 kwietnia 1964 roku.