Artykuły

Upokarzająca klęska Rzeczpospolitej Obojga Narodów – traktat w Buczaczu z 18 października 1672 roku

Upokarzająca klęska Rzeczpospolitej Obojga Narodów – traktat w Buczaczu z 18 października 1672 roku

Polska będąca na krawędzi wojny domowej w 1672 roku stała się łatwym łupem dla zagrażającej jej...

czytaj całość
Defenestracja praska i wybuch wojny trzydziestoletniej w 1618 roku

Defenestracja praska i wybuch wojny trzydziestoletniej w 1618 roku

Łączące się konflikty wyznaniowe i narodowościowe w Czechach, napływ ludności z ziem niemieckich oraz...

czytaj całość
Turcja po Sulejmanie Wspaniałym – klęska pod Lepanto w 1571 roku

Turcja po Sulejmanie Wspaniałym – klęska pod Lepanto w 1571 roku

W chwili śmierci Sulejmana Imperium Osmańskie rozciągało się w trzech częściach świata – Europa...

czytaj całość
Węgry pod panowaniem Jana Hunyadyego i Macieja Korwina

Węgry pod panowaniem Jana Hunyadyego i Macieja Korwina

Po śmierci Macieja Korwina węgierscy możnowładcy zamiast walczyć ze sobą doszli jednogłośnie do...

czytaj całość
Przymusowe obozy pracy w Polsce po 1944 roku

Przymusowe obozy pracy w Polsce po 1944 roku

Wejście czerwonoarmistów na Śląsk zamiast oczekiwanego końca wojny niosło części jego mieszkańców...

czytaj całość
Początki państwa Ruskiego

Początki państwa Ruskiego

Ośrodkiem tego państwa były ziemie urodzajne nad Dniestrem. Już w IV wieku występowały na tych terenach...

czytaj całość
Działania bojowe podczas I powstania śląskiego

Działania bojowe podczas I powstania śląskiego

Działania bojowe rozpoczęły się w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku w powiecie pszczyńskim. Działania...

czytaj całość
Tradycja koronacji królewskich Bolesława I Chrobrego i Mieszka II

Tradycja koronacji królewskich Bolesława I Chrobrego i Mieszka II

W polskich źródłach średniowiecznych z okresu przed Janem Długoszem nie zachowały się ślady po...

czytaj całość
Położenie prawne kościoła katolickiego w okresie międzywojennym w świetle konkordatu z 1925 roku

Położenie prawne kościoła katolickiego w okresie międzywojennym w świetle konkordatu z 1925 roku

Położenie prawne Kościoła katolickiego zostało uregulowane w konstytucji z 1921 roku, a zawarte w jej...

czytaj całość