Perła Rudaw Janowickich – zamek Bolczów

Góruje nad Janowicami Wielkimi i jest przykładem rozbudowanego zamku wyżynnego, w którym budowniczy doskonale wykorzystali górzyste warunki terenowe. Zamek Bolczów […]

Perła Rudaw Janowickich – zamek Bolczów Czytaj więcej