KARTKA Z KALENDARZA – 3 KWIETNIA

3 kwietnia 1634 roku urodził się Stanisław Jan Jabłonowski, hetman wielki koronny, kasztelan krakowski, wojewoda ruski.

Brał udział w walkach podczas „Potopu” szwedzkiego dochowując wierności królowi Janowi II Kazimierzowi, zdobywając doświadczenie u Stefana Czarnieckiego. Był związany z królową Ludwiką Marią, która dążyła do zmian i elekcji vivente rege, a następnie ze stronnictwem popierającym Jana Sobieskiego na króla Polski. Wziął udział w bitwie pod Podhajcami w 1667 roku oraz Chocimem w 1673 roku.

W 1683 roku został mianowany hetmanem wielkim koronnym. Dowodził prawym skrzydłem wojsk polskich w bitwie pod Wiedniem, a następnie w czasie wypraw przeciwko Turcji i Tatarom. Po śmierci Jana III Sobieskiego początkowo poparł jego syna Jakuba, ale dość szybko przeszedł na stronę elektora saskiego Fryderyka Augusta, który został królem Polski jako August II Mocny.

Hetman Stanisław Jan Jabłonowski przyczynił się do odzyskania przez Rzeczpospolitą Kamieńca Podolskiego w 1699 roku na mocy traktatu karłowickiego, zaś u schyłku życia sprzeciwiał się planom Augusta II Mocnego udziałowi w wojnie ze Szwecją.

Stanisław Jan Jabłonowski zmarł we Lwowie w 1702 roku. Ciekawostka jest, że córka hetmana – Anna była żoną Rafała Leszczyńskiego i matką późniejszego króla Polski – Stanisława Leszczyńskiego.

Zdjęcia:

Hetman Stanisław Jan Jabłonowski, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Stanisław Jan X. Jabłonowski : Hetman Wielki Koronny, Sygnatura: G.5936/I, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Stanislaus Ioannes Iabłonowski Supremus Exercituum Regni Poloniae Dux, Sygnatura: G.199/Sz.6, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna.

Scroll to Top