KARTKA Z KALENDARZA – 26 PAŹDZIERNIKA

26 października 1939 roku wszedł w życie dekret Adolfa Hitlera z 12 października o powołaniu Generalnego Gubernatorstwa. Namiestnikiem został dr Hans Frank z tytułem Generalnego Gubernatora dla okupowanych ziem polskich. Na stolicę wybrał sobie Kraków, a na siedzibę Wawel.

Hans Frank – gubernator Generalnego Gubernatorstwa. Fotografia portretowa, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 2-2729, domena publiczna

Hans Frank wydał 26 października 1939 roku proklamację dotyczącą powołania Generalnego Gubernatorstwa, z którą mieszkańcy GG mogli się zapoznać z prasy oraz poprzez rozwieszone afisze.

Generalne Gubernatorstwo podzielono na cztery dystrykty: krakowski, lubelski, radomski i warszawski, a stolicą GG został Kraków. W Generalnym Gubernatorstwie językiem urzędowym był niemiecki, zaś polski jedynie dopuszczano, utrzymano prawo polskie, jeśli oczywiście nie było sprzeczne z prawem niemieckim, a Hans Frank podlegał tylko Adolfowi Hitlerowi, co dawało mu nieograniczoną władzę w Generalnym Gubernatorstwie.

Zdjęcia:

Mapa Generalnego Gubernatorstwa z planem regulacji Wisły oraz nazwy innych regionów wchodzących w skład III Rzeszy, Sygnatura: 2-7729, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna;

Proklamacja Gubernatora Generalnego [Inc.:] Führer i Kanclerz Rzeszy Niemieckiej, Adolf Hitler, powierzył mi rozporządzeniem […] = Proklamation des Generalgouverneurs [Inc.:] Der Führer und Kanzler de Deutschen Reiches, Adolf Hitler, hat mit durch Erlass, data wydarzenia: 1939 rok, druk ulotny, sygnatura: DŻS IA 7 Cim, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna;

Mapa sieci dróg w Generalnym Gubernatorstwie – fotokopia, Data wydarzenia: 1939 – 1941, Sygnatura: 2-7603, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna.

Scroll to Top