KARTKA Z KALENDARZA – 15 GRUDNIA

15 grudnia 1981 roku milicjanci, funkcjonariusze ZOMO i SB spacyfikowali protest górników w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy”.

Pacyfikacja KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu Zdroju w dniu 15 grudnia 1981 roku, źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Kopalnia węgla kamiennego „Manifest Lipcowy” /obecnie Zofiówka/ w Jastrzębiu Zdroju była pierwszym zakładem przemysłowym, w którym do strajkujących – przeciwko wprowadzeniu 13 grudnia stanu wojennego – górników funkcjonariusze ZOMO użyli broni palnej. 15 grudnia 1981 roku przeciwko górnikom władze stanu wojennego użyły 1700 milicjantów, funkcjonariuszy ZOMO i SB, żołnierzy, a także czołgi i wozy bojowe. W akcji rannych zostało 4 górników – Zdzisław Kraszewski, Franciszek Gąsiorowski, Bogusław Tomaszewski, Czesław Kłosek.

Do szpitala trafił również pobity przez funkcjonariuszy ZOMO – Zdzisław Dudek, który będąc członkiem straży kopalnianej nie chciał dopuścić do wpuszczenia zomowców, a także siedmiu innych górników, rannych podczas pacyfikacji.

W strajku w KWK „Manifest Lipcowy” wzięło udział blisko 2 tysiące górników. Wobec zmasowanych działań władz stanu wojennego, a także użyciu przez ZOMO wobec protestujących broni z ostrą amunicją, górnicy zdecydowali się opuścić teren kopalni.

Dzień później, 16 grudnia spacyfikowano kolejną kopalnię, tym razem KWK „Wujek” w Katowicach, gdzie zginęło 9 górników, a 23 zostało rannych.

Scroll to Top