KARTKA Z KALENDARZA – 1 LISTOPADA

1 listopada 1922 roku roku abdykował ostatni sułtan Imperium Osmańskiego – Mehmed VI. Tym samym zakończyła się trwająca 600 lat historia państwa osmańskiego, które w okresie największych podbojów zajmowało powierzchnię na 3 kontynentach: Azji, Europie i w Afryce.

Koniec Imperium Osmańskiego nastąpił w wyniku klęski po I wojnie światowej. Narzucony Turcji traktat w Sevres z 10 sierpnia 1920 roku, w efekcie którego państwo Osmanów miało zostać całkowicie podporządkowane zwycięskim mocarstwom, doprowadził do wewnętrznej rewolty w państwie na czele której stanął Mustafę Kemala Pasza, zwany później Atatürkiem.

Mustafa Kemal stojąc na czele nowych republikańskich władz wypowiedział posłuszeństwo rządowi w Stambule, doprowadził do zwycięskiej wojny wyzwoleńczej z Grecją wspieranej przez zachodnie mocarstwa, a także upadku sułtanatu.

Popularność wśród Turków, ale przede wszystkim dokonania Kemala zapewniły mu najwyższe stanowiska w państwie i niemal nieograniczoną władzę. Wybierając Mustafę Kemala na pierwszego prezydenta Republiki Turcji, Wielkie Zgromadzenie Narodowe dało dowód wdzięczności wielkiemu przywódcy, który przyczynił się do uratowania Turcji.

Mapa Europy z granicami według traktatów pokojowych, mapy i atlasy z 1920 roku, autor: Bazewicz Józef Michał (ca 1862-1928), Wydawca: J. M. Bazewicz, Sygnatura: ZZK 215, źródło: Biblioteka Narodowa, domena publiczna

Zdjęcia:

Sultan Mohammed VI, 36. i ostatni Sułtan Imperium Osmańskiego, Fotograf: George Grantham Bain (1865–1944); Kolekcja: Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych, data: 1918, fotografia pochodzi z zasobów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych pod numerem ggbain.30974,Obecnie w zbiorach: George Grantham Bain Collection, za Wikimedia Commons, domena publiczna;

Uczestnicy konferencji podczas wizyty u prezydenta Turcji Kemala Ataturka. Widoczni m.in.: prezydent Kemal Ataturk, premier Jugosławii Milan Stojadinović, premier Grecji Joanis Metaksas, rumuński podsekretarz stanu Nicolae Petrescu-Comnene, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 1-M-229;

Stambuł. Pomnik niepodległości na placu Taksim – Na pierwszym planie z wyciągniętą ręką pierwszy prezydent Turcji Kemal Ataturk. Na lewo w pierwszym rzędzie obecny prezydent Turcji Ismet Inonu, Sygnatura: 2-16520, źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, domena publiczna.

Scroll to Top