HISTORIA - KARTKA Z KALENDARZA - 14 KWIETNIA

14 kwietnia 1943 roku w niewoli niemieckiej zginął  Jakow Dżugaszwili, syn Józefa Stalina.

Po ataku III Rzeszy Niemieckiej na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 roku Jakow Dżugaszwili  brał udział w walkach przeciwko Wehrmachtowi, jednak dostał się do niewoli w okolicach Witebska 16 lipca 1941 roku. Niemcy zdając sobie sprawę, że mają w rękach syna przywódcy ZSRR – Józefa Stalina, próbowali wykorzystać ten fakt propagandowo.

Dżugaszwili był przetrzymywany w oflagu w Hammelbergu, skąd po nieudanej próbie ucieczki trafił do obozu w Lubece. Następnie syna Józefa Stalina przewieziono do obozu w Sachsenhausen. Kiedy wojska Wehrmachtu zostały pokonane pod Stalingradem w lutym 1943 roku, Niemcy wysunęli propozycję wymiany syna Stalina za wziętego do niewoli pod Stalingradem feldmarszałka Friedricha Paulusa. Przywódca ZSRR jednak odmówił, podtrzymując stanowisko, że „nie ma jeńców wojennych – są zdrajcy ojczyzny”.

Jakow Dżugaszwili pozostał w niewoli niemieckiej, gdzie 14 kwietnia 1943 roku w obozie w Sachsenhausen rzucił się na ogrodzenie z drutu kolczastego, po czy został zastrzelony przez strażników.

Zdjęcie: Jakow Dżugaszwili (2 z lewej) - syn Józefa Stalina - w otoczeniu żołnierzy niemieckich czeka na lotnisku polowym na transport w celu przesłuchania, źródło Narodowe Archiwum Cyfrowe, autor: Rompel, sygnatura: 2-1600, data wydarzenia – lipiec 1941 roku.