Życie Bytomskie - Historyk przypomniał zapomnianych żołnierzy

Żołnierze 1 Pułku Strzelców Bytomskich mieli ogromne zasługi i przyczynili się do wygranej w bitwie warszawskiej, ale niewielu o tym pamięta. Zmienić ma to nowa książka bytomskiego historyka Tomasza Saneckiego.  

Sanecki jest pracownikiem biura prasowego bytomskiego Urzędu Miejskiego. Szczególnie interesuje się historią nowożytną Polski oraz historią XX wieku do 1945 roku. Dał się poznać jako autor ciekawych tekstów zamieszczanych na portalu „Mój Historyczny Blog”. Tworzy też recenzje książek opisujących dzieje naszego kraju, jest poza tym autorem licznych artykułów dotyczących głównie historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów i XX wieku. W minionym roku zadebiutował publikacją zatytułowaną „Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Średniowiecze – Nowożytność – XX wiek”.

Strzelcami Bytomskimi Sanecki interesował się już w czasach studiowania na katowickim Uniwersytecie Śląskim. Obronił wówczas pracę magisterską noszącą tytuł „Dzieje 1 Pułku Strzelców Bytomskich ze szczególnym uwzględnieniem jego udziału w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku”. To właśnie  ta praca stała się podstawą do napisania książki, przybliżającej losy pułku od roku  1919 do 1939. – Ta książka to efekt wielomiesięcznego wysiłku, dzięki któremu powstała szczegółowa praca na temat jednej z najważniejszych formacji wojskowych na Śląsku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku – wyjaśnia autor.

Więcej w dalszej części artykułu na stronie internetowej Życia Bytomskiego

Zapraszam do lektury!!!