Zdradzana Polska - dlaczego nasz kraj był kartą przetargową mocarstw

Historia Polski powinna być dla nas przestrogą. Nasz kraj wielokrotnie traktowano jak kartę przetargową wielkich mocarstw, a zawierane przez polski rząd sojusze w rzeczywistości okazywały się świstkiem papieru. O tym, jak Polska została zdradzona przez swoich sojuszników w XIX i XX wieku opowiem podczas kolejnego wykładu w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 19 października o godz. 17.00.

W historii Polski nie brakowało negatywnych wydarzeń, z których powinniśmy wyciągnąć wnioski. Byliśmy przecież potęgą militarną, która decydowała o kształcie granic i losach narodów europejskich, a jednak rola naszego kraju odwróciła się w połowie XVIII wieku. Polska pozbawiona reform, silnej armii i przede wszystkim skorumpowana stała się wówczas obiektem zakulisowych rozgrywek wielkich mocarstw, które doprowadziły do rozbioru Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Polacy stali się również kartą przetargową w wielkiej polityce Napoleona Bonaparte, który obiecał nam niepodległość, a w rzeczywistości wykorzystał Polskę jako straszak wobec Rosji, Prus i Austri. Nasi zaborcy obawiając się wskrzeszenia niepodległej Polski byli gotowi iść na dalekie ustępstwa wobec Cesarza Francuzów.

Podczas prelekcji skupię się jednak głównie na sytuacji Polski w XX wieku. Przypomnę cztery najważniejsze wydarzenia w XX wieku, które wpłynęły na losy naszego kraju, a mimo to nie potrafiliśmy wyciągnąć z nich właściwych wniosków. Pierwszym z nich będą wydarzenia, jakie rozegrały się w 1920 roku. Wówczas w chwili kiedy bolszewicy zbliżali się do przedmieść Warszawy rząd brytyjski wezwał Polaków do przyjęcia wszystkich warunków Rosji Radzieckiej, co oznaczałoby dla nas utratę niepodległości. Ten cios w plecy nasi zachodni sojusznicy powtórzyli w 1933 roku, kiedy odmówili Józefowi Piłsudskiemu udziału w wojnie prewencyjnej przeciwko hitlerowskim Niemcom, jak również w 1939 roku, pozostawiając nasz kraj na pastwę armii niemieckiej, która w miesiąc podbiła Polskę.

Niemniej tragiczne wydarzenia rozegrały się w Teheranie w 1943 roku i Jałcie w 1945, gdzie alianci zachodni oraz Związek Radziecki za plecami rządu polskiego ustaliły nowe granice powojennej Polski, która jak się okazało w 1945 roku znalazła się w radzieckiej strefie wpływów. Podczas wykładu opowiem również między innymi, który z przywódców Wielkiej Trójki sprzyjał Józefowi Stalinowi i godził się na wszystkie propozycje przywódcy Związku Radzieckiego.

Serdecznie zapraszam 19 października do Miejskiej Biblioteki Publicznej /plac Jana III Sobieskiego 3/ na godz. 17.00.

Wstęp wolny!