Zamek Sobień we wsi Manasterzec koło Leska

Wieś Manasterzec leży kilka kilometrów od Leska w województwie podkarpackim. Tam w Rezerwacie Gór Słonnych na wzgórzu około 360 m n.p.m. znajdują się malownicze ruiny zamku Sobień.

 

Data powstania zamku Sobień nie jest dokładnie określona, ale przyjmuje się, że mógł już istnieć za czasów Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. W okresie panowania Władysława Jagiełły zamek stał się własnością Kmitów herbu Szreniawa.

To oni wznieśli tutaj twierdzę, która została jednak uszkodzona po najeździe węgierskim w 1474 oraz 1512 roku. W tym okresie Kmitowie przenieśli swoją siedzibę do Leska, a zamek opuszczony zaczął podupadać, zamieniając się w ruinę. Właścicielami zamku byli przedstawiciele sławnego rodu Kmitów: Piotr Kmita, Jan Kmita, Mikołaj Kmita czy Stanisław Kmita.

Obecnie z zamku pozostały trwałe ruiny, która można zwiedzać.