Zamek królewski w Bobolicach po rekonstrukcji

Zrekonstruowany zamek w Bobolicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej to z pewnością jedna z największych atrakcji w województwie śląskim. Ruiny zamku zostały zakupione w 1999 roku przez rodzinę Laseckich, która podjęła się odbudowy zamku. Została ona poprzedzona pracami archeologicznymi i zabezpieczającymi.

Jego rekonstrukcja mimo głosów krytyki została doprowadzona do końca, a zamek został otwarty dla turystów w 2011 roku. Dzisiaj można go zwiedzać, a w zamku otwarte dla turystów są pomieszczenia sieni zamkowej, ciemnicy, kuchni zamkowej, komnaty myśliwskiej, rycerskiej oraz kordegardy – pomieszczenia zbrojowni.

Zamek królewski w Bobolicach po rekonstrukcji, fot. Tomasz Sanecki

Historia zamku w Bobolicach wiążę się /podobnie jak inne zamki na Jurze/ z osobą króla polskiego Kazimierza III Wielkiego. To z jego inicjatywy wybudowano w latach 1350 – 1352 zamek, który po jego śmierci przeszedł w ręce księcia Władysława Opolczyka. W 1379 książę opolski oddał go Węgrowi Andrzejowi Schoene, zaś za panowania króla Władysława Jagiełły, zamek powrócił w dobra królewskie.

Zamek w Bobolicach był wielokrotnie oblegany przez obce wojska, między innymi: w 1587 roku przez wojska Maksymiliana III Habsburga, jednego z pretendentów do tronu polskiego, zaś w 1657 roku zamek został zdobyty przez wojska szwedzkie, które go splądrowały. W 1683 roku w drodze do Wiednia zamek odwiedził król Jan III Sobieski, jednak już wówczas nie był on w dobrym stanie. Zamek z każdym rokiem popadał w ruinę, a w połowie XVIII wieku całkowicie opustoszał. Dopiero zakupienie ruin przez rodzinę Laseckich umożliwiło rekonstrukcję obiektu.

Scroll to Top