Za jego czasów z Polską zaczęto się liczyć w Europie

572 lata temu, 25 czerwca 1447 roku w Krakowie koronowany na króla Polski został Kazimierz IV Jagiellończyk. Ożenił się z Elżbietą Habsburżanką, zwaną także Rakuszanką, łączyć się tym samym z wybitną dynastią, dzięki temu mógł potem dla swoich synów projektować osadzenie ich na tronach Czech i Węgier.

W maju 1454 roku wydał akt inkorporacji, czyli przyłączenia Prus do Korony. Trwająca trzynaście lat wojna Polski z Zakonem Krzyżackim zakończyła się w 1466 roku drugim pokojem toruńskim, na mocy którego Królestwo Polskie odzyskało Pomorze Gdańskie z Gdańskiem, Warmię i Powiśle z Żuławami, a w ich obrębie miasta pruskie, takie jak: Malbork i Elbląg.

Umierając w 1492 roku Kazimierz Jagiellończyk pozostawił Polskę będącą jedną z największych potęg w Europie Środkowo-Wschodniej, a z naszym krajem zaczęto się liczyć na dworach europejskich.

Zdjęcie: Kazimierz IV Jagiellończyk, obraz Jana Matejki, za Wikimedia Commons.