Wystawa „KWK „Hohenzollern" w fotografii Maxa Steckela

Unikatowe fotografie ukazujące pracę górników w ówczesnej kopalni „Hohenzollern” („Szombierki”) będziemy mogli zobaczyć na wystawie „Kopalnia Węgla Kamiennego „Hohenzollern” (Szombierki) w fotografii Maxa Steckela w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu. Zapraszamy wszystkich, którzy interesują się nie tylko historią naszego miasta, ale również dziejami górnictwa w ziemi bytomskiej do Galerii „Rotunda” MBP przy pl. Jana III Sobieskiego od 2 marca.

Górnośląski przemysł na zdjęciach

Wystawa przedstawia dokonania niemieckiego fotografa, który w 1891 roku przyjechał na Górny Śląsk i tutaj założył z bratem swoje atelier. Najbardziej znane prace Maxa Steckela pokazują górnośląski przemysł, przede wszystkim górnictwo. W 1898 roku wydał album „Vom Oberschlesischen Steinkohlen-Bergbau” z pracami nagrodzonymi na wystawie w Magdeburgu (łącznie jego zdjęcia nagradzano 26 razy na wystawach w Niemczech, Polsce i Czechosłowacji).

Album „Vom Oberschlesischen Steinkohlen-Bergbau” (O górnośląskim górnictwie węgla kamiennego) wydany został w wydawnictwie R. Gieblera mieszczącym się w Królewskiej Hucie /dzisiejszy Chorzów/. Zawarto w nim 40 fotografii ukazujących pracę górników w ówczesnej kopalni „Hohenzollern” („Szombierki”) oraz pomnik Friedricha Wilhelma von Redena. Album stał się dodatkiem do nauki zawodu w szkołach górniczych. Na zdjęciach po raz pierwszy zostali przedstawieni górnicy pracujący przy różnych etapach wydobycia węgla.

Wystawę w Galerii „Rotunda” Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie można oglądać do 31 marca br.