Wrzesień 1939. Wojsko Polskie 1935 – 1939

Unikatowe zdjęcia, prezentacja poszczególnych typów jednostek, broni, umundurowania, a także dowódców polskich drugiej połowy lat trzydziestych XX wieku. To tylko niektóre ciekawostki, jakie możemy znaleźć w publikacji „Wrzesień 1939. Wojsko Polskie 1935 – 1939”, która została wydana wspólnie przez Wydawnictwo Vesper oraz Muzeum Wojska Polskiego.

Już we wstępie czytelnik otrzymuje informacje dotyczące podstaw istnienia Wojska Polskiego, jego charakteru, roli Naczelnego Wodza oraz zwierzchnika sił zbrojnych. Warto podkreślić, że polscy dowódcy zdawali sobie sprawę z opóźnienia polskiej armii, jednak w końcówce lat trzydziestych XX wieku starano się temu przeciwdziałać. Co warte jest podkreślenia w końcu lat trzydziestych Wojsko Polskie należało do jednej z najliczniejszych armii w Europie, a polskie jednostki mimo że wciąż dysponowały przestarzałym sprzętem udowodniły we wrześniu 1939 roku, że potrafią walczyć z doborowymi jednostkami niemieckimi jak równy z równym.

Warto podkreślić, że ogromnym atutem publikacji są wspaniałe zdjęcia, dzięki którym czytelnik może zobaczyć opisywane przez autorów między innymi: uzbrojenie, umundurowanie, jednostki Wojska Polskiego oraz dowódców. W publikacji są zarówno zdjęcia z końca lat trzydziestych, w których prezentowani są żołnierze podczas ćwiczeń, parad, dowódcy wojskowi oraz sprzęt, jakim dysponowała armia polska, ale również ilustracje odnoszące się do działań bojowych we wrześniu 1939 roku.

W publikacji sporo miejsca poświęcono także polskim dowódcom, między innymi Marszałkowi Edwardowi Śmigłemu – Rydzowi, ale również wielu innym wyższym oficerom jak: Władysławowi Andersowi, Franciszkowi Kleebergowi, Tadeuszowi Kutrzebie, Juliuszowi Rómmlowi, Wiktorowi Thomme czy Michałowi Tokarzewskiemu – Karaszewiczowi. Wiele ilustracji obrazuje polskie proporce, chorągwie, umundurowanie, uzbrojenie, wyposażenie żołnierzy, kuchnie polowe, odznaczenia, a także uzbrojenie i wyposażenie oddziałów kawalerii, wojsk pancernych, saperskich, lotnictwa oraz oczywiście piechoty, a także polskiej marynarce wojennej. Warto podkreślić, że zaprezentowane ilustracje to często unikatowe materiały, które udało się zachować do czasów nam współczesnych, a które znajdują się obecnie w Muzeum Wojska Polskiego.

Autorzy: Praca zbiorowa;
Tytuł: „Wrzesień 1939. Wojsko Polskie 1935 – 1939”;
Wydawca: Wydawnictwo Vesper;
Miejsce i rok wydania: Czerwonak 2019;
Liczba stron: 287;
Cena: 60 zł;
Książkę można zakupić w Wydawnictwie Vesper