Henrik Eberle - „Wojny Hitlera – od gefrajtra do Führera”

Książka „Wojny Hitlera – od gefrajtra do Führera” to próba porównania wpływu, jakie miały przeżycia i doświadczenia Adolfa Hitlera z okresu I wojny światowej, na jego późniejsze życie, a przede wszystkim podejmowane decyzje jako Führer, w kontekście dowództwa nad wojskami niemieckimi. Porównanie to, po lekturze publikacji, nie jest do końca udane, bowiem książka ma bardziej charakter biografii Adolfa Hitlera, niż szczegółowego porównania wydarzeń  i doświadczeń z młodości, z późniejszym okresem przywództwa w nazistowskich Niemczech, a szczególnie II wojny światowej.

Autor zawarł jednak w swojej pracy wiele ciekawych wątków, które przez część autorów, odnoszących się w publikacjach do życia Hitlera, jest pomijanych. Warto tu przytoczyć interesujące analizy dotyczące dowodzenia Sztabu Generalnego w czasie wojny, polityki gospodarczej III Rzeszy czy stosunku do dowódców wojskowych.

Z dzisiejszej perspektywy, mając dostęp do wielu źródeł, wśród których były pamiętniki byłych dowódców Wehrmachtu, a także dogłębne analizy historyków i teoretyków wojskowości, winę za klęski armii niemieckiej zarówno na froncie wschodnim, jak i zachodnim nie tylko ponosił sam Hitler. Ponadto po wojnie wielu byłych nazistowskich prominentnych przywódców, jak i generałów krytykowało oraz obarczało Adolfa Hitlera za upadek Rzeszy. Z drugiej jednak strony to oni pozwolili mu zwiększać swoją władzę, z której sami korzystali na co dzień, nie mając żadnych skrupułów. W publikacji Henrika Eberle, uznanego niemieckiego historyka, książka „Wojny Hitlera – od gefrajtra do Führera” uwidocznione zostały bardzo wyraźnie błędy Hitlera, ale również niemieckich dowódców wojskowych, którzy dopóki Wehrmacht szedł od zwycięstwa do zwycięstwa stali za Führerem.

Autor dość wyraźnie pokazał ten fakt, kiedy doszło do pierwszych klęsk wojsk niemieckich na froncie wschodnim. Eberle ukazuje nieustanne kłótnie między Hitlerem a Sztabem Generalnej, jak ta dotycząca sporu Hitlera i Haldera w czasie kampanii w rejonie rosyjskiego miasta Rżew. Przytaczając ją niemiecki historyk posługuje się cytatami, chcą uwypuklić ten problem, który narastał z każdą kolejną klęską armii niemieckiej. W nich Hitlera zawsze odwoływał się do okresu I wojny światowej, swojego udziału w walkach jako prosty żołnierz i nieufności wobec wyższych oficerów, którzy nie potrafili zrozumieć swoich podwładnych.

Tym samym Eberle decydując się na połączenie doświadczenia i spostrzeżenia kaprala Hitlera z czasów I wojny światowej z jego późniejszymi decyzjami, które podejmował już jako przywódca III Rzeszy, ukazuje ogromny, wręcz traumatyczny wpływ wydarzeń z okresu Wielkiej Wojny. Hitler  w okresie walki o władzę, jak również po jej zdobyciu nieustannie odwoływał się w swoich pracach i wypowiedziach do dziedzictwa I wojny światowej. Dla autora kwestia ta była podstawą do niniejszego opracowania, jednak wnikliwy czytelnik zauważy, że dość często kwestia ta rozmywa się w gąszczu innych informacji, które z pewnością wiele wnoszą do publikacji, jednak powodują, że zbaczamy z głównego wątku książki.

Mimo to publikacja Henrika Eberle warta jest uwagi, ze względu na fakt, że niemiecki historyk zestawił przeżycia i doświadczenia kaprala Hitlera z okresem, kiedy został przywódcą III Rzeszy Niemieckiej. Autor pokazał, że miały one wielki wpływ na podejmowane przez niego decyzję oraz zachowania wobec wyższych dowódców wojskowych. W miarę, jak Wehrmacht ponosił coraz większe klęski na wszystkich frontach II wojny światowej, Hitler zamykał się w sobie, podejmując irracjonalne decyzje, które zaprowadziły Niemcy do katastrofy. Tym samym można wysnuć wniosek, że mimo iż Hitler doświadczył klęski w I wojny światowej, nie wyciągnął żadnej nauki, podejmując przede wszystkim jeden z najważniejszych błędów – rozpoczynając wojnę na dwa fronty.

Henrik Eberle – niemiecki historyk i autor książek, wykłada na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle. Obszar jego zainteresowań obejmuje okres niemieckiej dyktatury oraz ekstremistyczne partie współczesności.

Autor: Henrik Eberle;
Tytuł: „Wojny Hitlera – od gefrajtra do Führera”;
Wydawca: Wydawnictwo Prószyński i S-kal
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017;
Liczba stron: 384;
Cena: 33,30 zł;
Książkę można zakupić u Wydawcy

Szczególnie Polecam!!!