"Wojna polsko-jaruzelska" Andrzeja Paczkowskiego - zapowiedź

Wojna polsko-jaruzelska Andrzeja Paczkowskiego ukazująca się z okazji 40. rocznicy stanu wojennego skrupulatnie dokumentuje dni, które już na zawsze zmieniły historię Polski. W swojej publikacji autor łączy kilka perspektyw: obserwatora codziennych wydarzeń, osoby zaangażowanej w opozycję i wspierającej jej działania, a przy tym historyka o szerokich horyzontach i doskonałym obeznaniu z epoką.

 

Jako szeregowy obserwator wydarzeń autor zwraca uwagę na ustawiczne braki w dostawach towarów pierwszej potrzeby, powszechny chaos i dezinformację. Jako opozycjonista punktuje, które decyzje PRL-owskiego rządu najmocniej uderzyły w krąg osób związanych z „Solidarnością” oraz jak wyglądała odpowiedź opozycjonistów na represje. Jako historyk daje szeroką perspektywę i prezentuje ciąg przyczynowo-skutkowy wydarzeń, aby czytelnik poczuł klimat epoki i zrozumiał motywacje najważniejszych osób i podejmowanych przez nich działań.

Paczkowski zwraca uwagę na rozmiar przedsięwzięcia: powszechną mobilizację sił wojskowych i rozległy aparat represji. Śledzi ruchy najważniejszych figur tamtych czasów: generała Wojciecha Jaruzelskiego, lidera „Solidarności” Lecha Wałęsy, rzecznika rządu Jerzego Urbana, hierarchów kościelnych: kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Józefa Glempa, papieża Jana Pawła II oraz opozycjonistów.

Wojna polsko-jaruzelska to więcej niż wyczerpujący opis wydarzeń, które w grudniu 1981 roku wstrząsnęły Polakami. To rzeczywistość oglądana z wielu stron: podparta źródłami historycznymi, wywiadami z ludźmi czynnie zaangażowanymi w sprawę i ujawnionymi dokumentami. To też więcej niż suchy opis minionych wydarzeń: Autor wzbogaca bowiem swój wywód anegdotami, także tymi pochodzącymi z najwyższych kręgów władzy.

Gen. Anoszkin zanotował w swoim „Zeszycie roboczym” następujący dowcip: Termin wprowadzenia stanu wojennego znały cztery osoby – I Sekretarz KC, premier, minister obrony narodowej oraz przewodniczący Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

Niniejsze wydanie zgodnie z wolą i intencją Autora zostało poszerzone o rozdziały napisane specjalnie dla amerykańskiego wydania książki. Wojna polsko-jaruzelska po raz pierwszy zatem ukazuje się w języku polskim w całości.

Rozbudowane tło oraz jasny i logiczny wywód sprawiają, że Wojna polsko-jaruzelska może być potraktowana jako uniwersalny przewodnik po okresie wprowadzenia stanu wojennego i jego późniejszych konsekwencjach. Ale także jako lektura ujawniająca mechanizmy funkcjonowania zła i sposoby represjonowania obywateli przez władzę.

Niezbędna lektura na trudne czasy.

Autor: Andrzej Paczkowski;

Tytuł: "Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny, czyli kontrrewolucja generałów";

Wydawca: Wydawnictwo Wielka Litera;

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2021;

Cena: 38,94 zł;

Liczba stron: 512;

Książkę można zakupić w Wydawnictwie Wielka Litera