Victor Sebestyen - „Lenin – Dyktator” - recenzja książki

Władimir Iljicz Uljanow, czyli Włodzimierz Lenin to jedna z najbardziej znanych, ale również kontrowersyjnych postaci w historii Rosji oraz Europy. Człowiek, który zorganizował i stanął na czele rewolucji, która obaliła carat, wprowadził rządy dyktatorskie, a ich ofiarą były miliony Rosjan. To również on odpowiada za wymordowania carskiej rodziny Romanowów, a jednak dzisiaj w Rosji, po 100 latach od tamtych krwawych wydarzeń Lenin wciąż jest czczony, uwielbiany, a jego mauzoleum w Moskwie odwiedzają setki tysięcy turystów.

Jaką był postacią Lenin?, kim był, jak doszedł do władzy, dlaczego znalazł się w Rosji i komu najbardziej zależało, aby wzniecił tam „pożar”?. To wszystko znajdziemy w biografii Włodzimierza Lenina autorstwa brytyjskiego dziennikarza Victora Sebestyen`a - „Lenin – Dyktator”.

Autor książki rozpoczynając swoją publikację od puczu, który wyniósł Lenina do władzy i doprowadził do brzemiennych w skutkach dla Rosji zmian, chciał na samym początku już wskazać z jaką mamy postacią do czynienia. To człowiek pewny siebie, który idzie zgodnie z wyznaczonym przez siebie kierunkiem. Co ukształtowało charakter Lenina dowiadujemy się w kolejnych rozdziałach, w których brytyjski dziennikarz prezentuje jego lata młodości, walkę z caratem, ale co najważniejsze każde kolejne wydarzenie w życiu Lenina pokazuje nam kim naprawdę był wódz rewolucji. Victor Sebestyen odkrywając przed nami postać przyszłego przywódcy w Rosji, pokazuje nam także z czym zmagał się Lenin, jak wpłynęła na niego śmierć brata, oskarżonego o próbę zamachu na cara oraz jak był wówczas postrzegany Włodzimierz Lenin. Sporo miejsca autor poświęca również edukacji Lenina, jego studiom, pobytowi w Kazaniu, gdzie wstąpił do nielegalnej grupy radykałów – umiarkowanych narodników, czego efektem było zesłanie do Kokuszkina. Victor Sebestyen trafnie opisuje właśnie ten moment w życiu Lenina pisząc:

„Jeśli władze wyobrażały sobie, że wydalenie go z uniwersytetu i osadzenie w zapadłej dziurze na wsi pozbawi go rewolucyjnego entuzjazmu, to poważnie się myliły”

Brytyjski dziennikarz skupił się również na pracy Lenina jako pomocnika adwokata, która otwarła na nowo drogę jego kariery. W Sankt Petersburgu przyszłego wodza rewolucji, jako pracownika szanowanego prawnika Michaiła Wolkensteina, pochłaniały przemowy na tajnych zebraniach, pisanie do nielegalnych czasopism, co w dużej mierze pozwalało mu wyrabiać sobie nazwisko w ruchu rewolucyjnym. W publikacji dowiemy się także o miłosnym związku Lenina z Nadieżdą Krupską, pobytowi Lenina na Syberii w czasie zesłania, podróżach zagranicznych oraz jednym z najważniejszych w jego życiu okresie związanych z wybuchem I wojny światowej. Tu również warto przytoczyć cytat z publikacji brytyjskiego historyka:

„Ze szwajcarskiego wygnania Lenin postrzegał niepopularność wojny jako wielką szansę na rozpowszechnienie bolszewizmu w armii rosyjskiej”

Tutaj właśnie rozpoczyna się kolejny rozdział w życiu Włodzimierza Lenina. Wybuch wojny, pobyt w Szwajcarii oraz podróż zaplombowanym pociągiem przez pół Europy do Rosji, gdzie rozpoczął swoje rewolucyjne dzieło. Brytyjski historyk skupiając się na rewolucji październikowej w Rosji, która zmiotła carat z powierzchni ziemi ukazuje nam niełatwą drogą, przez jaką musiał przebrnąć Lenin. Wiele wątków w książce związanych z rewolucją dotyczy Aleksandra Kiereńskiego, który jako premier Rządu Tymczasowego w Rosji z pewnością był człowiekiem mogącym zagrozić Leninowi. Historia potoczyła się jednak inaczej, to właśnie przewrót rewolucyjny Lenina obalił Kiereńskiego. Wykazując się ogromnymi zdolnościami przywódczymi Lenin potrafił swoich niechętnych i przerażonych wypadkami w kraju zwolenników pociągnąć do rewolucji, która zachwiała całą Rosją.

Victor Sebestyen analizując ruch Lenina i samą rewolucję pokazuje nam, jak jej przywódca potrafił przewidywać sytuację, ale również jakich błędów nie powinien popełnić, a popełnili jego przeciwnicy jak Kiereński. Widać to doskonale na przykładzie obietnicy Lenina związanej z zakończeniem wojny, a tym samym wycofania się z niej Rosji. Jak pisze Sebestyen:

„Lenin wiedział, że musi spełnić swoją obietnicę zawarcia pokoju i uniknąć losu Kiereńskiego. Był gotów zapłacić za wycofanie się z wojny niemal każdą cenę”

Opisując dalsze losy Lenina autor ukazuje nam również jak tworzony był przez niego aparat władzy i aparat bezpieczeństwa. Stworzenie „CzeKa” - Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, która miała za zadanie nie tylko zapewnić bezpieczeństwo w porewolucyjnym państwie, ale zastraszyć przeciwników politycznych, ale również zwykłych obywateli. Lenin musiał również stawić czoła problemom gospodarczym, wszechobecnemu głodowi, ale również rozwiązać problem cara i jego rodziny, którzy ostatecznie zostali zamordowani. Wszystkie te aspekty z ostatnich lat życia szczegółowo opisał autor, który sporo miejsca poświęcił także próbie zamachu na Lenina 30 sierpnia 1918 roku oraz ostatnim jego latom, problemom zdrowotnym oraz śmierci. Na co zwraca uwagę Victor Sebestyen to błąd jaki popełnił pod koniec życia Lenin nie dokonując żadnych postanowień dotyczących sukcesji po nim. To niewątpliwie umożliwiło Józefowi Stalinowi przejęcie władzy w kraju i kontynuowanie terroru, który zapoczątkował Lenin.

Warto dodać, że publikacja Victora Sebestyen`a uświadamia czytelnikowi fakt, że Lenin odpowiadał niemal za wszystkie zbrodnie bolszewików. To on powołał do życia osławioną „CzeKa”, a jej szefem uczynił Feliksa Dzierżyńskiego, to Lenin rozpoczął bezpardonową walkę z „kułakami”, dążąc do ich całkowitej likwidacji, a także wykorzystując wielką klęskę głodu rozprawił się z Cerkwią. Bolszewicki przewrót w Rosji w 1917 roku wyprowadził Lenina na wyżyny, dając mu nieograniczoną władzę w kraju, gdzie zastraszonych zostało miliony ludzi, miliony zginęło, a kolejne zesłane zostały na Sybir.

„Lenin. Dyktator” to pozycja obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych historią ruchu komunistycznego. Publikacja to dzieło niemal kompletne, ukazujące życie Lenina we wszystkich jego aspektach, a w zakończeniu autor dodał jeszcze spis najważniejszych postaci, które z pewnością wiele wniosły w życie Lenina.

Victor Sebestyen - brytyjski dziennikarz pochodzenia węgierskiego. Pracował m.in. dla "London Evening Standard", "The Times", "Daily Mail" i "Newsweeka". Jako zagraniczny korespondent opisywał upadek komunizmu i wojnę w Jugosławii. Jest autorem książki poświęconej węgierskiemu powstaniu 1956 r. i upadkowi sowieckiego imperium w 1989 r.

Autor: Victor Sebestyen;
Tytuł: „Lenin. Dyktator”;
Wydawca: Wydawnictwo Prószyński i S-ka;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018;
Liczba stron: 621;
Cena: 58,50 zł;
Książkę można zakupić u WYDAWCY

Wyjątkowo Polecam! Rewelacyjna publikacja!!!