Ujazd – jedno z najstarszych miast Śląska

Położony w województwie opolskim, tuż przy granicy z województwem śląskim Ujazd, należy do jednego z najstarszych miast na Śląsku. Pierwsza wzmianka o Ujeździe pochodzi z bulli prefekcyjnej Hadriana IV z 1155 roku, o którą postarał się biskup wrocławski Walter Malone. Tym samym Ujazd i okoliczne ziemie należały do biskupstwa wrocławskiego, a z tego prawdopodobnie okresu może pochodzić również warowna baszta kamienna, pełniąca funkcję baszty mieszkalnej.

Prawa miejskie Ujazd uzyskał 25 maja 1223 roku dzięki biskupowi wrocławskiemu Wawrzyńcowi, który wystawił akt lokacji. Miasto stanowiło ważny ośrodek rzemieślniczy, ale również punkt handlowy, jednak wielokrotnie zmieniało właścicieli.

Po I wojnie śląskiej i przegranej Austrii, miasto znalazło się jak prawie cały Śląsk w granicach Prus. W XIX wieku, a dokładnie w 1838 roku  rodzina Hohenlohe-Oehringen zakupiła Ujazd, który aż do 1945 pozostał ich własnością.

Warto podkreślić, że jednym z najpiękniejszych zabytków Ujazdu są ruiny zamku zniszczonego w 1945 roku przez wojska Armii Czerwonej. Prawdopodobnie już w XIII wieku w tym samym miejscu zbudowano zamek biskupi. Z kolei renesansowy budynek powstało w 1580 roku i wielokrotnie był przebudowywany, zwłaszcza za czasów ostatnich właścicieli -  Hohenlohe-Oehringen.

Dzisiaj dzięki rewitalizacji ruin zamku Hohenlohe-Oehringen możemy zwiedzać zabezpieczone ruiny obiektu zniszczonego w 1945 roku.