Trwają remonty obiektów po byłej KWK Rozbark w Bytomiu

Obiekty KWK Rozbark, które służyły niegdyś górnikom teraz zamienią się w Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych. Mieszkańcy już mogą zobaczyć pierwsze efekty. Inwestor właśnie przystąpił do naprawy muru oporowego wzdłuż ul. Chorzowskiej.

Ta jedna z najważniejszych inwestycji, jaka realizowana jest na terenach po dawnej kopalni węgla kamiennego, z pewnością zmieni oblicze Rozbarku. Przypomnijmy, że inwestycja jest przykładem rewitalizacji terenu poprzemysłowego, którego celem jest przebudowa kilku obiektów – budynku maszynowni „Bończyk”, kotłowni z transformatorami i zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem ich do nowej funkcji – sportowo-rekreacyjnej.

Do tej pory budynek szkoleniowo – noclegowy po rozbiórce i uprzątnięciu ma już nową stolarkę okienną i drzwiową, jak również został wyposażony w instalacje. Ponadto powstały już wszystkie ściany działowe, wykonano tynki wewnętrzne i częściowo już płytki. Z kolei w budynku dawnej maszynowni, zamontowana została już większość okien i częściowo wymieniono pokrycie dachu, a na ścianach położono nowe tynki.

Poza rewitalizacją obiektów po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Rozbark”, teren wokół budynków zostanie uprzątnięty i częściowo zagospodarowany, a mur oporowy wzdłuż ul. Chorzowskiej wyremontowany – prace już trwają.

Budowa Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych w Bytomiu-Rozbarku dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO-WSL na lata 2014-2020, środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego. Projekt ten był rekomendowany przez władze miasta do wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Obiekty: kotłowni, budynek maszynowni szybu "Bończyk" i mur oporowy wpisane są do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego.