Tragedia Miechowicka - zbrodnia, o której nie wolno nam zapomnieć!

Tragedia Miechowicka to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń, jakie miało miejsce w trakcie wkroczenia Armii Czerwonej na Śląsk w styczniu 1945 roku. Z rąk Sowietów w Miechowicach mogło zginąć nawet 380 osób. W piątek, 18 stycznia o tych tragicznych wydarzeniach opowiedział bytomski historyk Tomasz Sanecki.

Wczoraj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu odbyła się premiera książki Tomasza Saneckiego „Tragedia Miechowicka 25 – 28 stycznia 1945 roku”, połączona z prelekcją na temat tych przerażających wydarzeń. Podczas wykładu bytomski historyk opowiedział nie tylko o wydarzeniach związanych z Tragedią Miechowicką, ale również o walkach w Miechowicach i Bytomiu w styczniu 1945 roku oraz zaprezentował miejsca upamiętniające te tragiczne wydarzenia.

Sanecki przypomniał także najważniejszych dowódców, którzy brali udział w walkach o Górny Śląsk oraz nawiązując do wspomnień niemieckich żołnierzy i polityków, pokazał jak ważną rolę odgrywał Bytom i niemiecki przemysł na Śląsku dla gospodarki wojennej III Rzeszy Niemieckiej u schyłku wojny. Podczas premiery książki historyk poruszył także sprawę prowadzonego przez kilka lat śledztwa przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach w sprawie zbrodni w Miechowicach. Sporo miejsca poświęcił również materiałom, które posłużyły mu do napisania książki o Tragedii Miechowickiej.

W książce wykorzystałem przede wszystkim dokumenty Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, który prowadził śledztwo w sprawie zbrodni wojennej w styczniu 1945 roku w Miechowicach - mówił Tomasz Sanecki. Bardzo pomocne były także akta znajdujące się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bytomiu oraz wspomnienia świadków tragicznych wydarzeń w styczniu 1945 roku, które zachowały się dziś w wielu reportażach, filmach czy publikacjach - podkreślił Sanecki.

Wykład opatrzony został także wieloma zdjęciami miejsc i osób, które związane były z Tragedią Miechowicką. Na zaprezentowanych fotografiach zobaczyliśmy między innymi nieistniejący już masowy grób przy ul. Warszawskiej, w którym pochowane zostały ofiary zbrodni sowieckiej, tablice upamiętniające ofiary Tragedii Miechowickiej oraz miejsca, które do dziś świadczą o prowadzonych wówczas walkach.

Mimo próby ukrycia faktów przez kilkadziesiąt lat, pozostały wspomnienia ludzi, którzy przeżyli koszmar styczniowych dni 1945 roku w Miechowicach. Powrót do tragicznych wspomnień wywoływało ból i cierpienie, a mimo to ze szczegółami opowiadali o tym, nie tylko co przeżyli w trakcie walk o Górny Śląsk, ale głównie o zbrodniach, które towarzyszyły wkraczającym Sowietom do śląskich miast i wsi. Ich relacje nagrane i spisane, a później odtwarzane umożliwiły powstanie wielu artykułów, książek, a także filmów dokumentalnych, w których poznaliśmy prawdę o sowieckiej zbrodni, skrywanej przez kilkadziesiąt lat oraz przyczyniły się również do wszczęcia śledztwa, jakie podjął Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach.

Dzisiaj już wielu ze świadków tych wydarzeń nie żyje i dlatego naszym obowiązkiem jest przekazywać wiedzę na temat Tragedii Miechowickiej, aby los pomordowanych w Miechowicach był przestrogą dla przyszłych pokoleń, a to co miało miejsce ponad siedemdziesiąt lat temu nigdy więcej już się nie zdarzyło – mówił podczas wykładu bytomski historyk Tomasz Sanecki.

Książka „Tragedia Miechowicka 25 – 28 stycznia 1945 roku” ukazała się na przełomie 2018 i 2019 roku i jest już trzecią publikacją Tomasza Saneckiego. W 2017 roku bytomski historyk zadebiutował publikacją „Z dziejów Europy Środkowo – Wschodniej. Średniowiecze – Nowożytność – XX wiek”, zaś w 2018 roku ukazała się jego książka poświęcona dziejom Strzelców Bytomskich „O wolną Polskę, o polski Śląsk. Historia 1 Pułku Strzelców Bytomskich”.