Tajny obiekt kryptonim J.G. – poznaj tajemnicę kopalni uranu

Pochodzący z Bytomia pisarz, który od wielu lat zafascynowany jest historią i urokami Sudetów, tym razem sięgnął po tajemnice kopalni w Janowej Górze, gdzie wydobywano rudę uranu na potrzeby radzieckiej bomby atomowej. To właśnie tutaj, w 1948 roku uruchomiono kopalnię uranu, bowiem sądzono, że to właśnie w Janowej Górze będą wydajniejsze złoża, niż w sąsiednim Kletnie. Już wkrótce okazało się, że to nieprawda…

 

Tomasz Rzeczycki sięgając po dokumenty Wojsk Ochrony Pogranicza oraz terenowych organów administracji państwowej ukazuje nie tylko jeden z najbardziej utajnionych obiektów w pobliżu Stronia Śląskiego, ale również odkrywa, że mimo iż dość szybko zaniechano tutaj wydobycia rud uranu, obiekt ten miał służyć jednemu z najtajniejszych programów militarnych Związku Radzieckiego.

Chociaż nikt z zewnątrz nie miał prawa dowiedzieć się o specyfice realizowanej tam produkcji, to jednak odkryte w archiwach dokumenty są bezlitosne. Ukazują one zarówno zaskakującą historię obiektu J.G., jak i jego utajniane przed wrogiem przeznaczenie. Warto podkreślić, że kopalnia Janowa Góra od samego początku nie była samodzielnym zakładem wydobywczym, lecz wchodziła w skład Przedsiębiorstwa Państwowego – Kowarskie Kopalnie. Nie to miało jednak znaczenie, jak ukazuje w swojej publikacji Rzeczycki. Analizując dokumenty „bezpieki” autor wskazuje na celową dezinformację, zgodnie z którą chciano ukryć prawdziwe miejsce wydobywania uranu… w Kletnie. Wskazując na kopalnię w Janowej Górze, gdzie przecież dość szybko zakończono wydobycie, próbowano nawet w wewnętrznych dokumentach bezpieki ukryć prawdziwe położenie kopalni, w której wydobywano przecież jeden z najcenniejszych surowców, niezbędnych dla radzieckiego programu atomowego.

Tomasz Rzeczycki - pisarz i satyryk pochodzący z Bytomia jest autorem kilku książek historycznych o tematyce turystyczno-krajoznawczej, zwłaszcza związanej z Sudetami. Na swoim koncie ma takie książki jak: „Utracone Sudety”, „Zagadka Drogi Sudeckiej”, czy „Podziemne Trasy Turystyczne Polski”.

Autor: Tomasz Rzeczycki;

Tytuł: „Tajny obiekt kryptonim J.G.”;

Wydawca: Wydawnictwo Technol;

Miejsce i rok wydania: Kraków 2021;

Liczba stron: 124;

Cena: 26,25 zł;

Seria: Z Archiwum Tajemnic;

Książkę można zakupić w Wydawnictwie Technol