Szwedzkie wojny 1611 – 1632. Tom II/1. Wojny z Polską

Książka „Szwedzkie wojny 1611-1632. Wojny z Polską” to drugi już tom publikacji poświęconej prowadzonym przez Szwecję wojnom w pierwszej połowie XVII wieku. Konflikty z Rzeczpospolitą Obojga Narodów o tzw. „Dominus Maris Baltici”, czyli panowanie nad Morzem Bałtyckim, prowadzone były przez Szwedów już w XVI wieku, jednak wraz z wyborem szwedzkiej dynastii Wazów na tron w Polsce, zmagania polsko-szwedzkie weszły w kulminacyjną fazę. W tej części publikacji jej autorzy /Szwedzki Sztab Generalny/ skupili się na czterech kampaniach wojennych od 1617 do 1627 roku, z czego jeden rozdział poświęcony został trwającemu trzy lata zawieszeniu broni od 1622 do 1625 roku.

Każdy z rozdziałów, a opisujący wojny w 1617 i 1618 roku, a także w latach 1621-1622, 1625-1626 oraz 1626-1627, zawiera szczegółowe informacje, w których autorzy zaprezentowali nie tylko działania wojenne, ale również sytuację wewnętrzną obydwu walczących krajów, przyczyny i skutki wojen. Dla czytelnika szczególnie ważne są także informacje dotyczące polityki dynastycznej prowadzonej przez Wazów, którzy obejmując tron w Polsce, pod koniec XVI wieku, nie zrezygnowali ze starań o koronę szwedzką, co niejednokrotnie było przyczyną konfliktów między obydwoma krajami. Autorzy książki skrupulatnie opisują także stosunki dyplomatyczne polsko-szwedzkie, siły walczących stron, ich plany i zamierzenia, ale przede wszystkim działania bojowe prowadzone w Inflantach, Kurlandii, Estonii oraz w Prusach. W publikacji historycy skupili się również na sprawie reformy wojskowej w okresie zawieszenia broni w latach 1622-1625, dalszych planów Zygmunta III Wazy wobec korony szwedzkiej, a także stosunków Szwecji z Danią i planami interwencji szwedzkiej w Niemczech.

Dla historyków, interesujących się dziejami Szwecji oraz Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ujęte przez autorów tematy pozwalają dogłębnie spojrzeć na prowadzoną na początku XVII wieku rywalizację o panowanie nad Morzem Bałtyckim. Liczne mapy, tabele, aneksy i szkice prezentujące zakres działań wojennych i siły walczących stron są dodatkowym atutem tej książki. Ponadto odniesienie się do wewnętrznych spraw Szwecji, zwłaszcza w kwestii militarnej, pozwala czytelnikowi zrozumieć powody prowadzonej ekspansji przez władców tego kraju, a więc Karola IX i Gustawa II Adolfa.

Co ważne w polskim tłumaczeniu, jak zaznacza wydawca książki, zdecydowano się na jak najmniejszą ingerencję w oryginalny tekst. Ponadto pochodzące od tłumacza dodatkowe informacji oraz przypisy mają przybliżyć czytelnikom pewne zagadnienie i mniej znane zwroty i terminy szwedzkie, co również jest dodatkowym atutem publikacji. Co więcej dodano także słownik najczęściej używanych, nieprzetłumaczalnych szwedzkich określeń, jak również czytelnicy znajdą w publikacji zestawienia nazw miejscowości w Inflantach i Prusach, które pomagają w śledzeniu ruchów wojsk i prowadzonych kampanii wojennych.

Tym samym niniejsza publikacja to doskonałe źródło informacji na temat wojen szwedzko – polskich w pierwszej połowie XVII wieku. Szczegółowo opracowane kampanie oraz informacje dotyczące ruchów wojsk, dowódców i przebiegu bitew są podstawowym atutem książki Szwedzkiego Sztabu Generalnego, tym bardziej, że wielu informacji nie znajdziemy w innych opracowaniach poświęconym temu okresowi historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Królestwa Szwecji.

Autor: Szwedzki Sztab Generalny;
Tytuł: Szwedzkie wojny 1611 – 1632. Tom II/1. Wojny z Polską;
Wydawca: Wydawnictwo Napoleon;
Miejsce i rok wydania: Oświęcim 2016;
Liczba stron: 336;
Cena: 64 zł;
Książkę można zakupić u Wydawcy

Wyjątkowo Polecam! Rewelacyjna publikacja!!!