Świętujemy 30 lat wolności

Wybory 4 czerwca 1989 roku były przełomowym wydarzeniem dla losów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Częściowo wolne wybory przyczyniły się do upadku systemu komunistycznego i dały początek III RP.

4 czerwca przeprowadzono pierwszą turę wyborów do Sejmu i Senatu. Wzięło w nich udział 62% uprawnionych do głosowania. Wybory były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami części opozycji i Kościoła podczas obrad Okrągłego Stołu.

Opozycja zdobyła 99 ze stu miejsc w Senacie i 161 w Sejmie, czyli maksymalną liczbę, na jaką zgodziła się ówczesna władza komunistyczna, a wynik wyborów zmienił układ sił politycznych w Polsce. 24 sierpnia 1989 roku Tadeusz Mazowiecki został pierwszym, od zakończenia II wojny światowej, niekomunistycznym szefem rządu w Europie Środkowo-Wschodniej. Za przykładem naszego kraju poszły inne państwa bloku komunistycznego. W Europie rozpoczęła się „Jesień Ludów”, której symbolem stał się upadek muru berlińskiego, 9 listopada 1989 roku.