Strzelcy Bytomscy uhonorowani - zostali patronem szkoły

Należał do jednej z najważniejszych formacji wojskowych na Górnym Śląsku po 1918 roku. Jego żołnierze walczyli  na pograniczu polsko–niemieckim, w wojnie polsko–bolszewickim w 1920 r., a także w III powstaniu śląskim. Mowa o 1 Pułku Strzelców Bytomskich, który został patronem Szkoły Podstawowej nr 32.

Obchodzimy w tym roku setną rocznicę odzyskanie przez Polskę niepodległości. To doskonały moment, aby uczcić żołnierzy 1 Pułku Strzelców Bytomskich, którzy przyczynili się do jej odzyskania – mówił podczas wczorajszej uroczystości Damian Bartyla, prezydent Bytomia. Dzisiaj możemy być dumni z ich postawy. Przelewając krew za wolną Polskę dali dowód przywiązania i oddania naszej ojczyźnie, która po 123 latach odzyskała niepodległość – dodał prezydent Bartyla.

Wczorajsza, 26 września uroczystości nadania Szkole Podstawowej nr 32 imienia 1 Pułku Strzelców Bytomskich rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pw. św. Stanisława bpa i męczennika, podczas której został poświęcony nowy sztandar szkoły z wizerunkiem symboli Pułku Bytomskiego. Po mszy odsłonięto również na terenie szkoły tablicę poświęconą Strzelcom Bytomskim, która ma nie tylko upamiętniać nowego patrona szkoły, ale przypominać wszystkim uczniom o wielkiej roli, jaką żołnierze 1 Pułku Strzelców Bytomskich odegrali w walce o wolną Polskę i polski Śląsk. Specjalnie na wczorajszą uroczystość uczniowie SP nr 32 przygotowali prezentację poświęconą historii 1 Pułku Strzelców Bytomskich oraz powstań śląskich, a także roli Wojciecha Korfantego w walce o przyłączenie Górnego Śląska do Polski.

Historia 1 Pułku Strzelców Bytomskich bezpośrednio wiąże się z Bytomiem, nie tylko ze względu na swą nazwę, ale również dlatego, że reprezentujący go żołnierze byli przeważnie mieszkańcami Bytomia i powiatu bytomskiego. Śląscy ochotnicy wykazali swoje przywiązanie do Polski walcząc przede wszystkim w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, w której szczególnie odznaczyli się podczas bitwy warszawskiej w sierpniu 1920 roku, ale także biorąc udział w III powstaniu śląskim w 1921 roku oraz w walkach z Niemcami w 1939 roku.

Warto dodać, że w pułku służyli wybitni polscy oficerowie, jak: gen. Leopold Okulicki – ostatni dowódca Armii Krajowej, od wiosny 1930 roku do lipca 1931 roku dowódca II batalionu 75 pp /następcy 1 Pułku Strzelców Bytomskich/, gen. Stanisław Sosabowski - dowódca I Samodzielnej Brygady Spadochronowej, dowódca I batalionu 75 pp w Rybniku w 1928 roku, służył w 75 pp w latach 1927 – 1928, pułkownik Wacław Klaczyński - dowódca pułku od 1928 do 1936 r. Od 1937 r. drugi dowódca piechoty dywizyjnej 23 Dywizji Piechoty, zaś od sierpnia 1939 r. - dowódca Obszaru Warownego Śląsk, gen. Władysław Langner - dowódca Pułku Bytomskiego w czasie wojny polsko – bolszewickiej, a w wojnie obronnej w 1939 roku gen. Langner dowodził obroną Lwowa oraz Jan Kiepura - jeden z najwybitniejszych polskich tenorów, który był ochotnikiem w 1 Pułku Strzelców Bytomskich, wstępując do pułku w lecie 1919 roku.