Sojusz Hitler - Stalin. Błędy i przeoczenia historyków

Publikacja warszawskiego historyka i dziennikarza Eugeniusza Guza rzuca nowe światło na sojusz Adolfa Hitlera z Józefem Stalinem. Wbrew temu co pisze wielu polskich i zagranicznych historyków nie chodzi wyłącznie o pakt Ribbentrop – Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku, ale również  traktat o przyjaźni i granicach z 28 września 1939 roku i wiele innych umów, które regulowały stosunki obydwu sojuszników. Traktaty i obustronne umowy miały zapewnić trwały sojusz niemiecko – radziecki, którego celem był podział wpływów w Europie. Warszawski historyk omawiając ten wątek historii w czasie II wojny światowej zwraca szczególną uwagę na wiele błędów historyków dotyczących wydarzeń, jakie miały miejsce w latach 1939 – 1941. Warto dodać, że wnioski, jakie wyciąga Eugeniusz Guz wielu historyków mogą zdumiewać, jednak podparte faktami ukazują nam prawdziwe oblicze sojuszu niemiecko – radzieckiego.

Szczególne znaczenie w publikacji autor odniósł do Polski. Eugeniusz Guz wprost pisze, że Wielka Brytania w 1939 roku zdradziła swojego sojusznika, jakim była Polska i nie chodzi autorowi tylko o to, że zarówno Wielka Brytania i Francja nie udzieliły nam pomocy w 1939 roku, ale również że Brytyjczycy pozorowali rozmowy ze Związkiem Radzieckim w sprawie układu brytyjsko – francusko – radzieckiego wymierzonego przeciwko Niemcom. Jak dowodzi warszawski historyk Brytyjczykom nigdy nie zależało na takim sojuszu:

„...alianccy negocjatorzy przyjechali jedynie po to, by pozorować chęć zawarcia sojuszu. Stąd trwające w nieskończoność debaty. Londyn i Paryż zakładały, że dwaj dyktatorzy i tak rzucą się na siebie ku pełnej satysfakcji Zachodu...”

Autor porusza również sprawę zawarcia 23 sierpnia 1939 roku paktu Ribbentrop – Mołotow. Wbrew wielu opiniom Hitler nie czekał z atakiem na Polskę do czasu zawarcia tego paktu, lecz chciał mieć pewność, że kiedy ruszy na Zachód Europy, Związek Radziecki zachowa neutralność:

„Wtłaczanie opinii publicznej przekonania, że Hitler czekał na porozumienie ze Stalinem, by zdobyć się na odwagę i najechać Polskę, nie znajduje najmniejszego oparcia w faktach historycznych. Pakt zawarł on nie z powodu Polski, o której losach przesądzono w tajnym protokole, lecz po to, by mieć pewność, że gdy ruszy na podbój Europy Zachodniej – przede wszystkim Francji – Stalin zachowa neutralność”

Kolejnym ciekawym faktem, jaki poruszył historyk była kwestia niemieckiego ruchu oporu, który w opinii Eugeniusza Guza nie zasługuje na taką nazwę, bowiem nie podjął on walki z powodu trwającego Holocaustu, obozów koncentracyjnych, terroru, ale jego przywódcy chcieli zabić Hitlera, aby utrzymać swój stan posiadania i zapewnić zwycięstwo III Rzeszy Niemieckiej.

Warszawski historyk wielokrotnie wraca także do paktu Ribbentrop – Mołotow. Opisuje między innymi jak Brytyjczycy ukryli przed Polakami fakt, że wiedzieli iż w Moskwie podpisano tajny protokół dzielący wpływy w Polsce między Niemcy a Związek Radziecki. Ponadto autor zwraca uwagę, że Brytyjczycy ukrywali również wiedzę i z opóźnieniem przekazywali nam informacje dotyczące żądań Hitlera wobec naszego kraju. Tym samym można stwierdzić, że Anglia z góry nie miała zamiaru udzielić jakiejkolwiek pomocy Polsce w przypadku agresji Niemiec, a nasz rząd był zwodzony, bowiem Brytyjczykom zależało, aby oddalić jak najdalej w czasie wojnę na Zachodzie. Te fakty są również potwierdzone w kolejnych rozdziałach książki warszawskiego historyka. Widoczne jest to między innymi w przypadku tajnych rozmów Brytyjczyków z Birgererem Dahlerususem, który prowadził rokowania między Wielką Brytanią a Niemcami. Ich cenę miała zapłacić Polska:

”Adresowane do aliantów zachodnich pokojowe oferty Hitlera w przemówieniu z 6 października 1939 r. Londyn odrzuca 12 października. Nie przeszkadza to jednak brytyjskim politykom rządowym jednocześnie po cichu sondować szans dogadania się z III Rzeszą, nawet kosztem Polski”

Ciekawym tematem poruszonym przez Eugeniusza Guza jest również sprawa próby utrzymania sojuszu niemiecko – radzieckiego przez Hitlera i Stalina. Autor przywołuje między innymi wizytę Mołotowa w Berlinie między 12 a 13 listopada 1940 roku, gdzie omawiana między innymi sprawę polską, ale również ukazuje nam szerokie starania władz radzieckich o złagodzenie napięć między ZSRR a Niemcami. Te starania były tak dalekie, że Stalin był nawet gotów wejść do paktu Trzech – Niemcy – Włochy – Japonia, który wymierzony był od samego początku w Rosję Radziecką. Analizując ten temat warszawski historyk podpiera się materiałami, jakie zachowały się po obustronnych wymianach not i stanowisk, ale także posiłkując się relacjami historyków. Warto również podkreślić, że autor przytacza pamiętnik Ministra Propagandy i Oświecenia Publicznego Josepha Goebbelsa, w którym to zapisane zostały relacje niemiecko – radzieckie do czasu rozpoczęcia wojny 22 czerwca 1941 roku. Znajduje się w nich wiele interesujących faktów, które obrazują nam, jak wyglądały tuż przed wybuchem wojny stosunki między obydwoma krajami.

Publikacja Eugeniusza Guza to nie tylko dokładna analiza sojuszu niemiecko – radzieckiego, ale również spojrzenie na sprawę polską w kontekście stosunków międzynarodowych. Autor zagłębiając się w tym temacie uwidacznia czytelnikowi, jaką podwójną grę prowadzili Brytyjczycy oszukując i zdradzając swoich sojuszników, w tym między innymi Polskę. Książka warszawskiego historyka z pewnością otworzy oczy wielu czytelnikom, ale również wielu zadziwi lub nawet zbulwersuje. Jednak fakty przemawiają same za siebie. Brytyjczycy pozostawili nas samych we wrześniu 1939 roku, a dodatkowo poza nami prowadzili tajne rokowania z Niemcami, za które miał zapłacić nasz kraj.

Polecam publikację Eugeniusza Guza nie tylko historykom, ale również osobom interesującym się okresem końca lat trzydziestych XX wieku w Europie oraz stosunkami niemiecko – radzieckimi w kontekście rywalizację o hegemonię na Starym Kontynencie.

Eugeniusz Guz – absolwent Wydziału Dziennikarstwa oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni korespondent prasy polskiej w Niemczech, wieloletni korespondent prasy polskiej w Niemczech. Autor wielu publikacji dotyczących najnowszej historii  Polski i Europy, między innymi: „Goebbels o Polsce i sojuszniczym ZSRR”, „Zagadki i tajemnice kampanii wrześniowej” czy „Od Mikołajczyka do Bieruta”.

Autor: Eugeniusz Guz;
Tytuł: „Sojusz Hitler – Stalin. Błędy i przeoczenia historyków”;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017;
Liczba stron: 304;
Cena: 32,90 zł;
Książkę można zakupić w WYDAWNICTWIE

Wyjątkowo Polecam!!! Rewelacyjna publikacja!!!