Sławomir Koper – Jagiellonowie. Schyłek średniowiecza

Publikacja Sławomira Kopra to niecodzienna praca, w której autor podróżuje po miejscach związanych z dziejami Jagiellonów. Odkrywa tym samym przed nami historię jednego z najpotężniejszych  rodów w Europie, prezentując czytelnikowi miejscowości związane z dziejami Polski i Litwy, ukazując nam nie tylko piękno tych krajów, ale zachęcając również do ich odwiedzenia. Poznajemy wielkie miasta, które w czasach Jagiellonów odgrywały kluczową rolę jak: Kraków, Warszawa, Wilno, Lwów, Gdańsk, Lublin, Grodno, ale także mniejsze dzisiaj miejscowości, które w średniowieczu wpływały na losy naszego Królestwa – Wiślica, Sieradz, Halicz, Łuck czy Malbork.

W książce Sławomira Kopra poznajemy również zwyczaje i obyczaje królewskie, dworskie, charakter naszego społeczeństwa, ale również politykę prowadzoną przez następców Piastów – dynastię Jagiellonów. Autor opisuje także co jadano na dworze królewskim, jak wyglądały uczty i turnieje rycerskie oraz jakimi trunkami i czym posilano się na pańskich stołach. Autor analizuje także dokonania polskich władców, wskazując na ich mocne i słabe strony. Publikacja zawiera również wiele ciekawostek, których nie przeczytamy w podręcznikach do historii lub są pomijane przez historyków. Wśród nich są interesujące fakty dotyczące Zawiszy Czarnego, Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, ale również Zbigniewa Oleśnickiego, Spytka z Melsztyna czy władców Litwy – Witolda czy Świrdygiełły.

Na co warto zwrócić uwagę to ogromna ilość zdjęć i map jakie znajdują się w książce. Zdjęcia prezentują zabytki polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich miasta, które dawniej wchodziły w skład Polski. Z pewnością zachęcą one czytelnika do odwiedzenia i poznania historii tych miast. Książka Sławomira Kopra można pełnić rolę przewodnika po miastach Polski i dawnych Kresów Wschodnich. Tym samym jest nie tylko wartościową książką historyczną, ale również zainteresuje każdego, kto lubi podróże i odkrywanie zabytków dawnej Polski.

Sławomir Koper – historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu książek i przewodników popularyzujących historię Polski. Wśród nich wydane zostały między innymi: „Wielcy zdrajcy. Od Piastów do PRL” czy „Obrazy z życia elit emigracyjnych 1939 – 1945”.

Autor: Sławomir Koper;
Tytuł: „Jagiellonowie. Schyłek średniowiecza”;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018;
Liczba stron: 390;
Cena: 19,16 zł;
Książkę można zakupić u WYDAWCY