Skrywane oblicza II Rzeczypospolitej. Mity, tajemnice, fakty

Historię państw i narodów wyznaczają ich przywódcy polityczni i wojskowi. Z reguły są to osoby wybitne i powszechnie szanowane. W oficjalnych życiorysach na ogół prezentowane są ich najważniejsze dokonania oraz cechy charakteru mające stanowić wzorce do naśladowania.

Tymczasem byli to ludzie niepozbawieni słabości, niekiedy małostkowi w działaniu, także w życiu prywatnym, czasami przejawiali niekonwencjonalne zachowania. Byli także autorami wydarzeń mających znaczenie państwowe, nawet i międzynarodowe, ale mało znanych. Jednak to nie one decydowały o ich wizerunku, zwłaszcza publicznie kreowanym.

Nie istnieją ludzie o zupełnie „kryształowych” życiorysach lub też występujący jako wzorce postępowania wobec każdych okoliczności. Dobrze jest poznać i te słabsze strony ich charakterów i działań albo też epizody z życia godne upowszechnienia.

Autor: Lech Wyszczelski;
Tytuł: "Skrywane oblicza II Rzeczypospolitej. Mity, tajemnice, fakty";
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015;
Ilość stron: 304
Cena: 19,46 zł;
Książkę można zakupić u WYDAWCY

KSIĄŻKA POD PATRONATEM MOJEGO HISTORYCZNEGO BLOGA