Ścianka wspinaczkowa na zewnątrz? Powstanie taka w Rozbarku

Efekty rewitalizowanych obiektów po byłej KWK Rozbark widać już gołym okiem. Obecnie trwają zaawansowane prace w budynku noclegowo-szkoleniowym oraz po dawnej maszynowni Bończyk, jak również rozpoczęto już roboty związane z powstaniem w przyszłości zewnętrznej ścianki wspinaczkowej na jednej z elewacji budynku kotłowni.

Ścianka wspinaczkowa przeznaczona do wspinaczki na czas powstanie na elewacji budynku kotłowni od strony ul. Chorzowskiej i zostanie podświetlona, dzięki czemu będzie nie tylko jedną z wizytówek powstającego Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych w Bytomiu-Rozbarku, ale również dobrze widoczna dla przejeżdżających ulicą Chorzowską samochodów oraz przechodzących tam mieszkańców Rozbarku, którzy kierują się do centrum miasta.

Warto dodać, że w pozostałych częściach dawnej KWK Rozbark prowadzone są prace związane z termomodernizacją budynku noclegowo-szkoleniowego – wnętrze budynku zyskało już niemal swój ostateczny kształt, prowadzone są prace wykończeniowe, a w łazienkach realizowany jest tzw. biały montaż. Z kolei w budynku dawnej maszynowni Bończyk wykonywane są roboty budowlane związane z wykończeniem łazienek i szatni. Wymienione zostały także okna, sale do treningów zostały wykończone oraz pomalowane.

Jednym z obiektów, który został również wyremontowany jest mur oporowy wzdłuż ul. Chorzowskiej. Skuto tam odpadający tynk, a także położono warstwę wyrównującą tynku, dzięki czemu mur został przygotowany do dalszych prac wykończeniowych. Rewitalizację wszystkich obiektów prowadzimy w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Kwestia dalszych prac przy murze oporowym zostanie omówiona ze służbami konserwatora zabytków.

W planach Klub Sportowy Skarpa Bytom ma także powstanie pierwszej w Polsce zewnętrznej ściany wspinaczkowej do uprawiania wspinaczki w formacie trójboju olimpijskiego. Będzie to ewenement nie tylko na skalę naszego kraju. Najbliższe tego typu obiekty są w Austrii i zachodnich Niemczech.

Tereny przyległe do budynków wzbogacą się dodatkowo w profesjonalne strefy do uprawiania Parkouru, Street-workoutu oraz powstanie strefa z przeszkodami spotykanymi w biegach terenowych (Runmageddon). Dla fanów biegania zostanie zbudowana stumetrowa, dwutorowa bieżnia. Udostępniona zostanie również strefa z przyrządami do ćwiczeń siłowych. Całość terenu zostanie oświetlona, powstaną ścieżki, ustawione zostaną ławki, kosze, nasadzone drzewa i krzewy.

Obecny etap budowy Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych w Bytomiu-Rozbarku dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO-WSL na lata 2014-2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego. Projekt ten był rekomendowany przez władze miasta do wsparcia ze środków Unii Europejskiej.