Saladyn. Pogromca chrześcijaństwa - Geoffrey Hindley

Pod koniec XII wieku jego armie siały popłoch wśród chrześcijańskich władców, którzy dzięki wyprawom krzyżowym władali Ziemią Świętą. Zdobycie Jerozolimy, zwycięstwo pod Rogami Hittinu, a także zajęcie większości twierdz i miast, które były w rękach chrześcijańskich władców zapewniło mu poczytne miejsce w dziejach historii nie tylko świata islamskiego, ale również świata chrześcijańskiego. Biografia Saladyna znanego historyka Geoffreya Hindleya to publikacja, w której autor nie tylko ukazał jednego z najważniejszych władców średniowiecza, który zniweczył dorobek krucjat, ale człowieka, za panowania którego zjednoczyły się muzułmańskie kraje i narody, walczące razem przeciwko chrześcijanom w Ziemi Świętej.

Hindley nie tylko opisuje z jakiego rodu pochodził Saladyn, kim byli jego przodkowie oraz jakie pełnili funkcję, ale przede wszystkim przedstawił w jaki sposób osiągnął najwyższą władzę oraz co miało wpływ na jego zwycięstwa, dzięki którym rozszerzył granice swojego państwa, siejąc postrach wśród chrześcijańskich władców.

Autor ukazał jak Saladyn pozbawił władzy Fatimidów w Egipcie, stając się tam namiestnikiem w imieniu Nur ad-Dina. To wydarzenie miało kluczowe znaczenie dla kariery Saladyna, bowiem zdobycie Egiptu było dla niego odskocznią do dalszych sukcesów, poszerzania władzy i wreszcie kolejnych terytoriów. Mający ogromne poparcie w Egipcie, któremu przywrócił Saladyn świetność, po śmierci swojego protektora - Nur ad-Dina – władca Egiptu zajął Damaszek, Hims, Baalbek, pokonując innych lokalnych władców. Hindley ukazuje w jaki sposób Saladyn radził sobie obsadzając najważniejsze stanowiska osobami z własnego rodu, jak dyplomatycznie potrafił rozgrywać władców chrześcijańskich, z którymi zawierał rozejmy, sojusze czy traktaty. Historyk podaje wiele przykładów, opisując doskonałą dyplomację Saladyna zwłaszcza wobec władców Cesarstwa Bizantyjskiego.

Wiele miejsca Geoffrey Hindley poświęcił walkom Saladyna z chrześcijańskimi władcami w imię Świętej Wojny. Krucjaty, których celem było zdobycie Jerozolimy, a tym samym umożliwienie pielgrzymek do Ziemi Świętej i Grobu Pańskiego mimo sukcesów załamały się w chwili, kiedy Saladyn zdecydował się przywrócić władzę nad tymi terenami muzułmanom. Zjednoczono pod władzą Saladyna kraje muzułmańskiego dopięły swego zdobywając Jerozolimę i gromiąc wojska chrześcijan w bitwie pod Rogami Hittinu w 1187 roku. Data ta, jak wskazuje autor, było początkiem upadku Krzyżowców w Ziemi Świętej.

Mimo że w dalszej części książki Hindley opisuje wyprawę krzyżową Ryszarda Lwie Serce i jego sukcesy, Jerozolima nadal pozostała w rękach Saladyna, który w chwili śmierci był – według arabskich kronikarzy – tym władcą nad którymi szczerze płakano po jego śmierci. Autor podsumowując życie i dokonania Saladyna uważa, że należał on nie tylko do największych władców i dowódców średniowiecza, ale również zapisał się na stałe w panteonie najważniejszych postaci w historii świata.  Nie tylko zjednoczył kraje muzułmańskie, ale mimo wielu przeciwności, udało mu się pokonać chrześcijańskich władców, odbić Jerozolimę, a także zapoczątkować powolny upadek Krzyżowców. Hindley wielokrotnie podkreśla także honor i rycerskość Saladyna, jego skromność wobec własnej osoby, hojność wobec swoich poddanych oraz znakomity kunszt dyplomacji, dzięki któremu osiągnął sukces w świecie muzułamańskim.

Ta książka to pełne pasji, doskonale napisane studium życia i czasów niezwykłe utalentowanego człowieka, walecznego wodza i wybitnego polityka, który zdominował Bliski Wschód w drugiej połowie XII wieku.

Geoffrey Hindley - wybitny historyk średniowiecza. Autor wielu książek na temat średniowiecznych wojen, a przede wszystkim sztuki oblężniczej. Pisał też m.in. o zamkach, pielgrzymkach i wyprawach krzyżowych.

Autor: Geoffrey Hindley;
Tytuł: „Saladyn. Pogromca chrześcijaństwa:’
Wydawca: Wydawnictwo RM;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2019;
Liczba stron: 232;
Cena: 29,99 zł;
Książkę można zakupić w WYDAWNICTWIE