Rozbark - budowa promenady wchodzi w decydujący etap

Widać już pierwsze efekty prac, jakie realizowane są na Rozbarku. To właśnie tam w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji MZZiGK w Bytomiu realizuje inwestycję wartą około 12 mln zł. Jednym z jej elementów jest budowa promenady po dawnej kolei wąskotorowej, która ma połączyć ul. Pszczyńską z ul. Alojzjanów.

Przypomnijmy, że inwestycję Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu podzielił na trzy etapy: budowę promenady wraz z oświetleniem, prace związane z wyburzeniami budynków zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców oraz zagospodarowaniem terenów. Budowa promenady, której fragmenty mieszkańcy Rozbarku już mogą oglądać wchodzi w decydujący etap. Wczoraj, 13 listopada rozpoczął się właśnie montaż kładki nad ul. Siemianowicką, która ma połączyć pieszy trakt od ul. Pszczyńskiej na trasie linii dawnej kolei wąskotorowej z ulicami: Kochanowskiego, św. Kingi, Jaronia, Musialika i Alojzjanów.

Wraz z budową promenady równolegle trwa montowanie latarni, które ją oświetlą oraz instalacji niezbędnej do założenia tam w przyszłości monitoringu. Warto również dodać, że wkrótce wzdłuż promenady pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci, a także pamiątkowe tablice, z których dowiemy się ciekawych informacji o tej części Bytomia.

W ramach projektu rewitalizacji Rozbarku mają również powstać place zabaw /rejon ul. Siennej/Pszczyńskiej/, ogródki warzywno-ziołowo-kwiatowe wraz z małym placem zabaw /rejon ul. Musialika 1 i 3/, a także zręcznościowy plac zabaw. Zmiana oblicza czeka też pl. Świętej Barbary, będący niejako rozbarskim Rynkiem. Jego przebudowa i nowe zagospodarowanie będzie polegało na urządzeniu tam ścianki wspinaczkowej, plenerowej sceny, fontanny i posadzkowych trampolin. Nie zabraknie też tak prostych, a jednak ważnych dla miejskiej przestrzeni elementów małej architektury, jak ławki, kosze itp. Zagospodarowane zostaną również tereny przy ul. Kochanowskiego/Reymonta/Królowej Jadwigi, przy skwerze „Szynol”, pomiędzy ul. Alojzjanów i parkingiem przy ul. Staffa.

„Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.