Rocznica zawarcia traktatu brzeskiego w 1918 roku

3 marca 1918 roku Rosja Radziecka zawarła w Brześciu nad Bugiem traktat pokojowy z Niemcami i Austro – Węgrami, Turcją oraz Bułgarią, tym samym wycofując się z I wojny światowej.

Traktat podpisany w Brześciu pozbawiał Rosję Królestwa Polskiego, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii.

Na Zakaukaziu Rosja utraciła na rzecz Turcji -  Kars, Batumi i Ardahan.

Zdjęcie: Traktat brzeski z 1918 roku, za Wikimedia Commons.