Robert F. Barkowski - "Poczet władców słowiańskich 631 – 1168"

Najnowsza publikacja Roberta Barkowskiego zamyka cykl czterech książek o Słowiańszczyznie połabskiej, w ramach której ukazały się takie publikacje jak: „Słowianie połabscy. Dzieje zagłady”, „Połabie 983” oraz Krucjata połabska 1147”. W nich autor zawarł historię nie tylko plemion połabskich i ich losów, ale również kwestię ich upadku, spowodowaną odrzuceniem chrześcijaństwa i trwaniem w pogańskich wierzeniach.

Polski historyk mediewista w swojej pracy opisuje władców zapomnianych już plemion, takich jak: Serbołużyczan, Wieletów i Obodrytów czy takich władców jak: Rugii i Chyżan. Przedstawiona lista kolejnych władców, ma nie tylko przybliżyć losy plemion, które zginęły w mroku historii, ale przede wszystkim przedstawić ich tragiczne losy, bowiem słowiańscy władca Połabia nie potrafili oprzeć się hegemonii pogańskich kultów i odrzucili chrześcijaństwo, co stało się przyczyną ich zguby.

Zanim Robert Barkowski przeszedł do opisu poszczególnych władców, zapoznaje czytelnika z zarysem historycznym dziejów Połabia, ze szczególnym uwzględnieniem plemion Wieletów, Obodrytów, Serbo-Łużyczan, wskazując, że wiele plemion połabskich i ich „odłamów” napłynęło na zachód z terenów pomiędzy Odrą a Wisłą oraz Odrą i Bugiem. Niewątpliwie zamieszczone mapy przez autora z pewnością są dodatkowym tutaj atutem, bowiem czytelnik może dokładnie zobaczyć, gdzie osiedliły się plemiona połabskie.

Kluczową kwestią poruszoną przez Roberta Barkowskiego jest fakt, że plemionom połabskich zabrakło takich władców, jak: Mieszko I, władca Polan, Włodzimierz Wielki na Rusi czy Stefan na Węgrzech. To oni niszcząc pogaństwo, a także prowadząc skuteczną politykę zewnętrzną potrafili nie tylko utrzymać swoją władzę i stan posiadania, ale nawet rozszerzyć swoje panowanie na inne plemiona. Polski historyk zwraca tutaj uwagę, że władcy plemion połabskich, niejednokrotnie mający ogromną przewagę nad swoimi sąsiadami, odrzucali konsekwentnie możliwość przyjęcia chrześcijaństwa, gdzie od 983 roku zwyciężyła reakcja pogańska, która nie tylko uniemożliwiła stworzenie państwa z silną władzą opartą na chrześcijańskich zasadach, ale zaprowadziła Słowian połabskich do wchłonięcia przez sąsiadów, dla których byli „łakomym kąskiem”.

Przechodząc do głównej części publikacji autor prezentuje losy władców: Serbołużyczan, Wieletów z dynastii stodorańskiej oraz Obodrytów z dynastii Wicanów, Nakonidów i dynastii wagryjskiej, uwzględniając ich stosunki rodzinne, stosunki wewnątrzplemienne, ale także relacje z sąsiadami, które niejednokrotnie prowadziły do nieustannych wojen i zmagań o władzę i ziemie.

Autor oddając niniejszą pracę czytelnikowi stara się odpowiedzieć również na pytania: Dlaczego Słowianie połabscy zginęli? Jakie pozostały po nich relacje? Co z nimi się stało po wchłonięciu przez sąsiadów?, a także jakie przekazy i legendy pozostały o plemionach połabskich. Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w tej książce, która zarówno dla historyków, jak również czytelników poszukujących informacji o losach Słowian będzie z pewnością interesującą lekturą.

Robert F. Barkowski – pisarz, autor książek historycznych piszący w języku polskim i niemieckim: mediewista, zajmujący się historią Europy w średniowieczu. Tematyka pisanych książek przez autora obraca się głównie wokół historii Europy w średniowieczu, między innymi: powstawaniu państw, narodów, królestw, dziejów europejskich dynastii, losów plemion, Słowian zachodnich (w tym głównie połabskich), a także chrystianizacji Europy.

Autor: Robert F. Barkowski;
Tytuł: „Poczet władców słowiańskich 631 – 1168. Połabie”;
Wydawca: Wydawnictwo Bellona;
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017;
Liczba stron: 255;
Cena: 27,92 zł;
Książkę można zakupić u Wydawcy

Wyjątkowo Polecam!!!